Open navigation
Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
Tilauskertymä
Services 865 699 785 737 696 598 641 735
Energy Solutions 589 148 360 414 501 418 361 405
Marine Solutions 419 525 409 357 316 339 361 273
Yhteensä 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413
Tilauskanta tilikauden lopussa
Services 1 878 1 742 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234
Energy Solutions 1 871 1 725 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847
Marine Solutions 2 417 2 451 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033
Yhteensä 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114
Liikevaihto
Services 737 572 582 535 710 569 594 534
Energy Solutions 431 451 368 267 425 324 412 239
Marine Solutions 364 307 296 264 305 282 284 233
Yhteensä 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 3 4 3 6 3 3 1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237 152 134 98 250 141 130 90
prosentteina liikevaihdosta 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0
Poistot ja arvonalentumiset -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 226 141 123 88 241 131 122 82
prosentteina liikevaihdosta 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -20 -12 -3 -19 -4 -8 -6
Liiketulos 206 141 111 85 222 127 114 76
prosentteina liikevaihdosta 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5
Rahoitustuotot ja -kulut -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5
Tulos ennen veroja 194 130 102 76 211 110 99 70
Tuloverot -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16
Tilikauden tulos 153 101 75 57 165 82 73 54
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09
Bruttoinvestoinnit 48 26 194 37 79 156 11 9
osakkeet ja yrityshankinnat -1 177 20 45 145 1
Liiketoiminnan rahavirta 349 122 41 -42 276 150 2 2
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 581 782 790 726 563 632 658 561
Henkilöstö tilikauden lopussa
Services 11 322 11 426 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067
Energy Solutions 1 171 1 165 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913
Marine Solutions 5 995 6 195 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317
Muut 805 634 601 573 559 540 539 533
Yhteensä 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?