Open navigation

Hallituksen ehdotus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.037.972.039,58 euroa, josta tilikauden voitto on 308.072.530,42 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:                 

EUR
Osinkona jaetaan 0,48 euroa/osake eli yhteensä 284 027 227,20
Jätetään omaan pääomaan 753 944 812,38
Yhteensä 1 037 972 039,58

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä, 0,24 euroa/osake, maksetaan syyskuussa 2019. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
 
Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2019

Mikael Lilius

       

Tom Johnstone

Maarit Aarni-Sirviö

       

Kaj-Gustaf Bergh

Karin Falk

       

Johan Forssell

Risto Murto

       

Markus Rauramo

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?