Open navigation
Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2018 2017 Liite
Liikevaihto 5 174 4 911 1 4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 64 28
Valmistus omaan käyttöön 14 12
Liiketoiminnan muut tuotot 80 60 5
Materiaalit ja palvelut -2 852 -2 561 6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 175 -1 214 7
Poistot ja arvonalentumiset -130 -134 8
Liiketoiminnan muut kulut -648 -577 9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 13 15
Liiketulos 543 538
prosentteina liikevaihdosta 10,5 11,0
Rahoitustuotot 24 12 10
Rahoituskulut -65 -59 10
Tulos ennen veroja 502 491
Tuloverot -116 -117 11
Tilikauden tulos 386 375
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 386 375 12
määräysvallattomat omistajat 1 -1
386 375
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,65 0,63 12
Tulos/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Liitetiedot ovat osa tätä konsernitilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?