Open navigation
Laaja tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2018 2017 Liite
Tilikauden tulos 386 375
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -3 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -4 7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -23 -73
määräysvallattomien omistajien osuus -1 -2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus muusta laajasta tuloksesta -1 -1
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -17 1 24
siirretty tuloslaskelmaan -8 36
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 3 -1
siirretty tuloslaskelmaan 2 -8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -45 -48
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -48 -41
Tilikauden laaja tulos yhteensä 338 334
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 338 337
määräysvallattomat omistajat -3
338 334
Liitetiedot ovat osa tätä konsernitilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?