Open navigation

Kestävän kehityksen kohokohtia

23.1.

Wärtsilä pääsi maailman vastuullisimpien yritysten 2018 Global 100 -listalle. Yritykset julkistettiin Sveitsin Davosissa maailman talousfoorumin yhteydessä. Yhteensä 5.994 pörssiyhtiön joukosta valitut Global 100 -yritykset edustavat 22 maata ja kattavat kaikki talouden alat.

19.3.

Wärtsilä ostaa Transasin vauhdittamaan visiotaan merenkulun älykkäästä ekosysteemistä. Wärtsilän älykkään merenkulun ekosysteemi on visio, jossa älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla varustettuihin satamiin sekä muihin toimijoihin. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen merenkulun, jolla on pienin mahdollinen ympäristövaikutus.

20.3.

Wärtsilä toimittaa maailman suurimman hybridiaurinkovoimalan Burkina Fasoon ja vähentää vuosittaisia CO2-päästöjä jopa 18.500 tonnilla. Aurinkovoimalan rakentaminen toiminnassa olevan 57 MW:n dieselvoimalan yhteyteen ja molempien ohjaaminen samalla järjestelmällä on parantanut voimalan suorituskykyä merkittävästi.

26.3.

Wärtsilältä tilataan VOC-päästöjen talteenottojärjestelmät kahteen uuteen sukkulatankkeriin – vuotuiset polttoainesäästöt mitataan tonneissa. Laivat käyttävät pääpolttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG), mutta polttoaineeseen sekoitetaan myös tankkereiden öljysäiliöistä haihtuvia VOC-yhdisteitä.

25.4.

Wärtsilä saa tilauksen 130 MW:n Flexicycle-voimalan toimittamisesta Senegaliin energiakustannusten alentamiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi. Malicoundan voimalaprojekti parantaa maan energiajärjestelmän joustavuutta, jotta siihen voidaan liittää lisää vaihtelevan uusiutuvan energian tuotantoa.

22.5.

Wärtsilä LNGPac ylittää sadan tilauksen merkkipaalun. Vuoden 2009 julkaisun jälkeen Wärtsilä LNGPac:llä on ollut merkittävä rooli nesteytetyn maakaasun (LNG) toteutumisessa merenkulun polttoaineena. Järjestelmä koostuu bunkrausasemasta, LNG-polttoainetankista ja prosessilaitteistosta sekä hallinta- ja monitorointijärjestelmästä.

22.5.

Wärtsilä liittyy Climate Leadership Coalitioniin, johtavien suomalaisten yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kaupunkien verkostoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. CLC uskoo, että liiketoimintaratkaisuilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja ajatus on linjassa Wärtsilän tarkoituksen ja strategian kanssa.

20.6.

Wärtsilä esittelee uuden aurinkovoiman ja energiavaraston yhdistävän hybridiratkaisunsa. Wärtsilä Hybrid Solar yhdistää aurinkovoiman ja energiavaraston ja tarjoaa aidon ratkaisun uusiutuvaan energiaan perustuvaan perusvoimantuotantoon. Ilmastoystävällinen ratkaisu lisää energiantuoton luotettavuutta ja tehokkuutta ja sopii energiantuottajien olemassa olevaan sähköverkkoinfrastruktuuriin.

3.9.

Wärtsilän Aquarius EC -painolastivedenkäsittelyjärjestelmälle Yhdysvaltain rannikkovartioston USCG-tyyppihyväksyntä osoituksena järjestelmän toimivuudesta. Hyväksyntä todentaa, että tuote on täyttänyt määritellyt viranomais-, tekniset ja turvallisuusvaatimukset ja on osoitus siitä, että USCG hyväksyy sen suunnitteluperiaatteet ja suoritusarvot.

5.9.

Wärtsilä on lanseerannut Oceanic Awakening nimeä kantavan maailmanlaajuisen aloitteen, joka tähtää meri- ja energiateollisuuden perustavanlaatuiseen muutokseen tavoitteenaan luoda näille toimialoille tehokas, ekologinen ja digitaalisesti verkottunut toimintaympäristö.

13.9.

Wärtsilä valitaan jälleen mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin.

25.9.

Wärtsilä-yhtiö Greensmith Energy lanseeraa GridSolvin, yrityksen ensimmäisen standardoidun energiavarastoratkaisun. Innovatiivinen ja standardoitu arkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että hybridiratkaisuja, joissa energiavarasto on integroitu uusiutuvaan tai termiseen energiantuotantoon.

17.10.

Wärtsilä avaa uuden vastuullista merenkulkua edistävän hybridikeskuksensa, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Italian Triestessä sijaitseva laitos mahdollistaa Wärtsilä HY -hybridivoimamoduulin kehittämisen ja käyttöönoton sekä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kokea Wärtsilä HY:n hyödyt.

13.11.

Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Nebraska Public Power District (NPPD) allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koskevan liiketoimintamallin kehittämisestä. Tavoitteena on tulevaisuus, jossa energia on tuotettu 100% uusiutuvasta hiilettömästä lähteestä.

28.11.

Wärtsilä saavuttaa merkittävää edistystä automatisoidussa laivaliikenteessä testaamalla yhtiön automatisoitua telakointiratkaisua. Norjan merenkulkuviranomaisen (NMA) läsnäollessa itsenäisesti toimiva Folgefonn-lautta vieraili menestyksekkäästi kaikissa kolmessa aluksen palvelemassa satamassa.

4.12.

Wärtsilä esittelee Slush Helsinki 2018 -tapahtumassa tuotteen, jota ei pitäisi olla olemassa – rakennusten pelastusveneen. Tämä Wärtsilä Ship Designin käsitteellistämä ja suunnittelema hypoteettinen pelastusvene on Wärtsilän tapa vahvistaa kriittistä tarvetta muuttaa puhe ilmastonmuutoksesta toiminnan tasolle.

 

 

Aiheeseen liittyvät tarinat

Vuosi Smart Marine -visiota

Turvallisuuspäivä muistutti liikenneturvallisuuden tärkeydestä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?