Open navigation

Miksi sijoittaa Wärtsilään

 
Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

 

Elinkaariratkaisut asiakkaiden tukena

Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojemme osuus kokonaisliikevaihdosta on lähes 50% mikä antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteellemme.

Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Toinen asiakastarjontamme lisäarvon kasvua tukeva kehitystrendi on digitalisaatio. Se luo mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita, joiden avulla voimme luoda tulevaisuuden valmiuksia tarjota laivoja ja energiaa palveluna.

Why-invest-1.jpg

Johtava älykkään teknologian osaaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla

Meidän älykkään ratkaisutarjonnan perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Meillä on alan edelläkävijänä hyvät edellytykset vastata innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta pystymme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn sekä asemamme johtavana kestävyysinnovoijana.

Why-invest-2.jpg

Toiminnan tehostamista korostava, pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli

Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa. Toiminnan erinomaisuus perustuu prosessien jatkuvaan parantamiseen kautta koko organisaation ja on keskeinen edellytys tulostavoitteidemme saavuttamiselle.

Why-invest-3.jpg

Painopisteenä teknologiajohtajuus ja hyvä tuotto osakkeenomistajien sijoitukselle

Meidän taloudellinen asema antaa hyvät edellytykset tulevan toiminnan kehittämiseen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta. Se mahdollistaa myös hyvän osingonmaksukyvyn.

Why-invest-4.jpg
Osakekurssin_kehitys_vuonna_2018.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä sisältyy seuraaviin kestävän kehityksen indekseihin:

FTSE4Good Index

MCSI Global Sustainability Index Series

Ethibiel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

ECPI Global Carbon Equity Index & ECPI Global ESG Best in Class Equity index

OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES Sustainability Finland Index

RobecoSAM Sustainability Yearbook

STOXX Global ESG Leaders index

Member of Dow Jones Sustainability Indices

Aiheeseen liittyvät sivut

Konsernijohtajan katsaus

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?