Open navigation

Tuotanto ja tutkimus & kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tuotantomallissa painotetaan turvallisia, innovatiivisia ja digitaalisesti verkottuneita prosesseja. Vahva toiminnan erinomaisuuteen tähtäävä kulttuuri ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen luo pohjan laadukkaille, oikea-aikaisille ja kustannuskilpailukykyisille toimituksille edistyksellisistä tuotantoympäristöistä.

Digitalisoitujen tehtaidemme tuotantotoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden kokoonpanoon, testaukseen ja viimeistelyyn sekä keskeisten komponenttien valmistukseen. T&K-toiminnassamme painotetaan jatkuvasti teknologiajohtajuutta.

Maailmanlaajuisen tuotannon tukena laaja toimittajaverkosto

Globaalia tuotantoamme optimoidaan jatkuvasti työvoiman osaamisen ja saatavuuden, asiakkaiden toiminnan ja tehokkuusnäkökohtien perusteella. Toimintamme lähellä asiakkaita antaa meille mahdollisuuden tarjota parempaa paikallista palvelua ja siten tehostaa koko arvoketjua, poistaa hukkaa ja säästää sekä tuotanto- että kuljetuskustannuksissa. Kokoonpanoon keskittyvä tuotantomallimme nojaa vahvasti laajaan toimittajaverkostoon, minkä ansiosta tuotantokapasiteettimme mukautuu joustavasti kysyntään.

Pystymme takaamaan markkinoiden odotuksia vastaavat komponenttien toimitusajat tiiviillä ja toimivalla yhteistyöllä sekä jakamalla tietoa toimittajiemme kanssa. Meillä on laaja kansainvälinen toimittajaverkosto. Hankintastrategianamme on keskittää yhteistyö huolellisesti valituille toimittajille, joiden pääasiallisia valintakriteerejä ovat suorituskyky, innovatiivisuus sekä sijainti lähellä yhtiön valmistusyksiköitä ja yhteisyrityksiä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja vahvistamaan maailmanlaajuista toimitusketjuamme painottaen voimakkaasti laatua sekä kustannuskilpailukykyä.

wartsilan_yksikot_joissa_henkiloston_maara_ylittaa_50.svg

Teknologiajohtajuus T&K:n kautta

T&K-toimintamme fokus on digitaalisuudessa, älykkäässä teknologiassa sekä uusissa tuotteissa ja ratkaisuissa, jotka ovat joustavia, tehokkaita, luotettavia, turvallisia ja kustannustehokkaita käyttää. Lisäksi tärkeää on koko elinkaaren ajan vähäinen ympäristökuormitus. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneistamme tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaitamme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja luo edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Käyttämällä etupainoista kehittämisprosessia sekä modularisointia, simulointitekniikkaa ja virtuaalitestausta ja -validointia nopeutamme uusien ratkaisujen kehityssykliä ja varmistamme niiden luotettavuuden ja turvallisuuden laadusta tinkimättä. Validointitestaus toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyössä asiakkaan kanssa on oleellinen keino nykyisten ratkaisujen suorituskyvyn parantamisessa. Näin kertyy sekä pitkäaikaista kokemusta todellisissa kenttäolosuhteissa että edellytyksiä uusille ja paremmille ratkaisuille. Myös kenttäasennukset ovat arvokkaita tilaisuuksia saada lisää kokemusta ja laajempaa näkemystä uusista teknologioista ja ratkaisuista. Tuotteet päästetään markkinoille vasta sitten, kun kaikki validointiprosessin laboratorio- ja kenttävaiheet on läpäisty ja Wärtsilän tiukat suorituskykyvaatimukset on täytetty.

Pyrimme suojelemaan innovaatioitamme ja kilpailukykyämme kiinnittämällä erityistä huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan ja yhtiön sisäisen avainosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme verkostoja ja klustereita, joiden avulla laajennamme tietojamme, taitojamme ja kykyjämme solmimalla pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, insinööritoimistoihin, yliopistoihin ja muihin alkuperäisiin laitevalmistajiin.

Lisää ketteryyttä avoimella innovaatiotoiminnalla

Mielekkäiden yhteyksien luominen eri sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, toimittajiin, kumppaneihin, valtioon, tutkimuslaitoksiin ja startup-yrityksiin, on avoimen innovaatiotoimintamme perusta.

Yhteistyössä ekosysteemimme kanssa pystymme merkittävästi lyhentämään innovaatioiden markkinoilletuontiaikaa ja vastaamaan nopeammin markkinoiden uusiin tarpeisiin kehittämällä holistisia ratkaisuja. Lisäksi varmistamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa, että kaikki uudet tuotteet ja ratkaisut luovat mahdollisimman paljon lisäarvoa kokoonpanolinjalta koko laitteiston elinkaaren loppuun asti.

Avointa innovaatiomallia tukee yhä laajamittaisempi osallistumisemme startup-toimintaan eri puolilla maailmaa. Osallistumme säännöllisesti erilaisiin startup-kiihdyttämöihin, ja olemme kutsuneet startup-yrityksiä kehittämään ja validoimaan kanssamme uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä rakentamaan prototyyppejä. Yhteistyö startup-yritysten kanssa Wärtsilän T&K-keskuksissa tuottaa nopeasti tietoa potentiaalisesta lisäarvosta asiakkaiden kannalta. Samalla yhteistyö edistää pyrkimyksiämme kehittää työtapojamme ketterämmiksi.

HERCULES-ohjelma

Wärtsilä oli mukana vuonna 2002 käynnistyneessä ja vuonna 2018 päättyneessä pitkäaikaisessa tutkimus- ja kehitysohjelmassa. Kyseinen HERCULES-ohjelma kuului EU:n kuudenteen ja seitsemänteen puiteohjelmaan. Johtavat hidaskäyntisten ja keskinopeiden moottoreiden valmistajat Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel ja MAN Diesel & Turbo tekivät yhteisen visionsa mukaisesti yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa projektissa, jonka tavoitteena oli lisätä moottorien luotettavuutta ja tehokkuutta sekä samalla vähentää haitallisia päästöjä. Ohjelman kokonaisbudjetti oli yli 100 miljoonaa euroa.

HERCULES-ohjelma käsitti HERCULES A-, B- ja C ‑projektit sekä ohjelman neljännen vaiheen, HERCULES-2-projektin, joka käynnistyi vuonna 2015. HERCULES-2 keskittyi aikaisemmissa projekteissa kehitettyjen teknologioiden integrointiin. Monet ohjelmassa testatuista teknologioista on otettu käyttöön Wärtsilän tuotteissa, joista varsinkin Wärtsilä 31 -moottori on keskeinen esimerkki.

 Aiheeseen liittyvät tarinat

Matkan seuraava etappi

Kestävä vaihtoehto kromaukselle

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?