Open navigation

An oceanic awakening – aika herätä

Wärtsilä alkoi lyödä vuonna 2018 rumpua yhtä lailla kaikilla asiakastoimialoillaan kuin muutoinkin sidosryhmäsuhteissaan: käsillä on hanke, joka on kaikkien yhteinen asia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

An oceanic awakening on ohjelma, joka nostaa Wärtsilän profiilia sekä merenkulkualan että energiasektorin johtavana toimijana. Ohjelmassa tarkastellaan uudella rohkealla tavalla näiden toimialojen kriittisiä pullonkauloja ja viritetään keskustelua tarvittavista välttämättömistä muutoksista.

Wärtsilän tärkeimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, omistajat, alihankkijat, henkilöstö sekä laajasti ottaen koko yhteiskunta. An oceanic awakening -ohjelman polttopisteessä on koko yhteiskunta ja erityisesti kaupunki-infrastruktuurin kehitystä haittaavat esteet sekä Wärtsilän tarjoamien älykkäiden teknologioiden hyödyntäminen.

Ohjelman tavoitteena on meri- ja energiateollisuuden perustavanlaatuinen muutos. Toimialoille pyritään luomaan tehokas, ekologinen ja digitaalisesti verkottunut toimintaekosysteemi. Väyliä tähän ovat avoin keskustelu ja yhteistyö kaikkien kiinnostuneiden sidosryhmien kesken. Päämääränä on koko yhteiskunnalle koituva hyöty.


Yhteistyöverkostoa rakentamassa

Wärtsilän lähtökohtana on ylittää sen oman toimintapiirin rajat ja pyrkiä luomaan maailmanlaajuinen rannikkokaupunkien yhteistyöverkosto, jonka kautta näin laajamittainen muutos voitaisiin saada aikaan. SEA20-kaupunkiverkosto (”20 smart and ecologically ambitious cities”) pyrkii tekemään kaupungeista itsestään muutosagentteja, joilla on halu ja kyky saada aikaan nopeaa kehitystä kaikkein kriittisimmissä kysymyksissä.

Kaupunkien yhteisenä tavoitteena on määritellä uudella tavalla merenkulun ja energia-alan ekosysteemit. Työhön liittyy vahvasti digitalisaatio, ja tulokseksi odotetaan innovatiivisia, älykkäitä ja kestäviä liiketoimintamalleja. Mukaan ovat lähteneet tässä vaiheessa Hampuri, Helsinki ja Rotterdam, ja lisää uusia jäseniä odotetaan lähiaikoina.

Hampurissa järjestettiin elokuun lopulla ensimmäinen SEA20 Creative Session -seminaari, jossa oli mukana kärkivaikuttajia keskustelemassa siitä, miten kunkin edustamassa kaupungissa voitaisiin parhaiten hyödyntää Wärtsilän Smart Marine Ecosystem -konseptia. Tapaamisen päätulos oli joukko tulevaisuuteen suuntautuvia visioita, joissa tunnustellaan älykkäiden teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia kaupunkialueiden energia- ja merenkulkuinfrastruktuurin uudistamisessa.

Ensimmäinen jäsenkaupunkien poliittisten päättäjien SEA20-huippukokous järjestetään kesäkuussa 2019. Sen yhteydessä julkistetaan myös globaali analyysi, joka kartoittaa merenkulku- ja energiasektoreiden tulevaisuutta erittäin laajan sidosryhmiltä kerätyn aineiston perusteella.

Aloitteen kehitystä ja keskustelua sen esiin nostamista teemoista voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #AnOceanicAwakening ja #SEA20.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?