Open navigation

Hyöty irti älykkäästä energiantuotannosta

Barker Inlet Power Station on Australian kansallisen sähköpörssin ensimmäinen laitosmittakaavan mäntämoottorivoimala. Sen on määrä olla täydessä toiminnassa vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Uuden 211 MW:n Wärtsilä Smart Power Generation ‑voimalaitoksen (SPG) tilasi AGL Energy Limited, Australian merkittävin uusiutuvaan energiaan sijoittava pörssiyhtiö. Voimanlähteenä on 12 Wärtsilä 50DF ‑monipolttoainemoottoria, joista kunkin teho on noin 18 MW. Ensisijainen polttoaine on maakaasu, joskin sen sijasta voidaan tarvittaessa käyttää nestemäisiä polttoaineita.

Koska Wärtsilän ratkaisu on nopea käynnistää ja se pystyy reagoimaan muutoksiin nopeasti, sillä on tarvittava joustavuus vastata nopeasti uusiutuville energianlähteille, kuten Etelä-Australian voimantuotantojärjestelmään valjastetulle tuuli- ja aurinkovoimalle, tyypillisiin vaihteluihin. Lisäksi moottorit toimivat muita nykyisiä kaasuvoimaloita suuremmalla hyötysuhteella.

Barker Inlet Power Station sijaitsee noin 18 kilometriä Etelä-Australiassa sijaitsevan Adelaiden liikekeskustasta. Se on osa pyrkimyksiä korvata nykyiset höyryturbiinit teknologialla, joka aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasuja tuotettua sähköyksikköä kohti.

Wärtsilä Energy Solutionsin Australian ja Oseanian aluejohtaja Suraj Narayan kertoo, että muutos on ollut tulossa jo pitkään.

”Kaasuturbiinit ovat olleet monen sähkölaitoksen ensisijainen valinta. Olemme markkinoineet täällä reilut seitsemän vuotta mäntämoottoreita vaihtoehtona kaasuturbiineille, koska uskomme, että ne tuovat ylivertaista lisäarvoa sähkölaitoksen valikoimaan uusiutuvan energian osuuden kasvaessa.”

 

Varmuuden ja luotettavuuden tarve kasvaa

Kuten Narayan muistuttaa, uusiutuvan energian osuus on Etelä-Australiassa jo nyt merkittävä ja kasvaa edelleen. Vuonna 2017 Australian energiamarkkinavirasto (AEMO) ennusti, että vuosiin 2020–21 mennessä 73% alueen koko energiantuotannosta perustuu uusiutuviin energianlähteisiin – harppaus on melkoinen, sillä vuosina 2016–17 uusiutuvan energian osuus oli vielä 49%.

Tuuli- ja aurinkovoiman suuren osuuden myötä Etelä-Australia on entistä voimakkaammin riippuvainen verkkoa vakauttavista ratkaisuista.

Koska sähkön varastointi ei ole kovin yksinkertaista, Australian kansallinen sähkömarkkina (NEM) toimii poolina, jota kutsutaan tukkusähkön spot-markkinaksi.Tässä markkinamallissa AEMO sovittaa sähkön kysynnän tarjontaan reaaliajassa ja määrittelee kustannustehokkaimman tarjouksen joka viides minuutti. Tämä järjestelmä johtaa muun muassa spot-hintojen voimakkaaseen heiluntaan markkinoilla, jolloin markkinatoimijoiden – esimerkiksi sähköä poolista ostavien vähittäismyyjien – on hallittava volatiliteettiriskiään.

Wärtsilän vuonna 2014 Ernst & Youngiin kuuluvalla ROAM Consultingilla teettämän tutkimuksen mukaan ison NEM-poolissa toimivan eteläaustralialaisen sähkölaitoksen voimalavalikoimaan kuuluvat SPG-laitokset voivat pienentää laitoksen riskiä vähentämällä volatiliteettia.

Tutkimuksessa todettiin, että SPG-voimaloiden polttomoottoriteknologian tarjoama käytön ketteryys ja kyky saavuttaa täysi kuorma alle viidessä minuutissa käynnistyksestä antaa viiden minuutin markkinoilla etulyöntiaseman verrattuna hitaampiin teknologioihin, kuten kaasuturbiineihin.

Wärtsilän SPG-voimalan joustavuus antaa siis Barker Inlet Power Stationille ja muille sähkölaitoksille mahdollisuuden hallita alueen sähköjärjestelmään kytkettyjä suuria aurinko- ja tuulienergiamääriä.

”Uusi voimala parantaa sähköntuotannon luotettavuutta ja huoltovarmuutta Etelä-Australiassa”, kommentoi Doug Jackson, AGL:n Executive General Manager of Group Operations, kun tilaus julkistettiin helmikuussa 2018.

”Onnistuimme osoittamaan, että ymmärrämme AGL:n tarpeet ja tarjosimme sille räätälöidyn teknis-kaupallisen ratkaisun”, Narayan sanoo. ”Wärtsilän ratkaisu tuo AGL:lle enemmän lisäarvoa, ja se ratkaisi heidän valintansa.”

Hän uskoo, että muutkin markkinatoimijat oivaltavat ratkaisun edut.

”Uskon vakaasti, että trendi jatkuu. Arvioimme, että joustavuuden tarve lisääntyy verkon nykyisen luonteen vuoksi ja uusiutuvan energian kasvavan osuuden myötä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että muutkin AGL:n kaltaiset sähkölaitokset näkevät teknologioidemme tuoman lisäarvon”, Narayan vakuuttaa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

"Joustavuuden tarve lisääntyy verkon nykyisen luonteen vuoksi ja uusiutuvan energian kasvavan osuuden myötä. Olemme luottavaisia sen suhteen, että muutkin AGL:n kaltaiset sähkölaitokset näkevät teknologioidemme tuoman lisäarvon."

Suraj Narayan, Australian ja Oseanian aluejohtaja, Wärtsilä Energy Solutions

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?