Open navigation

Kestävä vaihtoehto kromaukselle

Kromaus on pitkään ollut yleinen teollinen pintakäsittelymenetelmä, niin myös mäntien kunnostuksessa. Haitallisia kemikaaleja koskevien määräysten kiristyminen kuitenkin pakottaa etsimään käyttökelpoisia vaihtoehtoja, jotka ovat sekä työntekijöille että ympäristölle turvallisia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Polttomoottori on tärkeä voimanlähde monelle teolliselle prosessille, ja yksi sen keskeisimpiä ja kovimmin kuormitettuja osia ovat männät. Männät on yleensä vaihdettava tai kunnostettava säännöllisesti johtuen kymmenien tuhansien tuntien käytön aiheuttamasta mekaanisesta kulumisesta, syövyttävistä aineista ja äärimmäisistä lämpötiloista ja paineista.

Wärtsilän QuantiServ-liiketoimintalinja tarjoaa merenkulku- ja energia-alan yrityksille korjaus- ja huoltopalveluja. QuantiServin kunnostustoiminnasta vastaava Senior Manager Antoine Vos kertoo tarkemmin:

”Männässä on männänrenkaat, jotka ohjaavat männän liikettä sylinteriputken sisällä ja jotka myös tiivistävät sylinterin palotilan ja kampikammion välisen rajapinnan. Renkaat ympäröivät mäntää, ja niihin kohdistuu korkea paine. Ne altistuvat paloprosessin aikana öljylle, polttoaineelle ja monille erilaisille hapoille. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat männänrenkaiden ja niiden urien käyttöikään.”

”Kunnostuksen yhteydessä männänrenkaiden urat on yleensä pintakäsitelty – ja käsitellään edelleen – kromaamalla”, sanoo Vos, joka työskentelee QuantiServin kunnostuskeskuksessa Alankomaiden Kruiningenissa.

Männänrengasurien kunnostukseen yleensä käytettävän kuudenarvoisen kromin on kuitenkin todettu olevan terveydelle haitallista, sillä se esimerkiksi aiheuttaa syöpää. Tästä syystä kuudenarvoisen kromin teollisuuskäyttöä sääteleviä määräyksiä tiukennetaan ja täyskielto on odotettavissa niinkin pian kuin vuonna 2024.

QuantiServin on löydettävä ongelmaan ratkaisu, joten se alkoi testata taloudellisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja kromaukselle. Yritys esitteli alkuvuodesta 2018 uuden QS50KTM-teknologian isomäntäisten kaksitahtimoottoreiden kunnostukseen. Uusi menetelmä pidentää merkittävästi männänrenkaiden urien käyttöikää.

 

Loistavat tulokset, olematon kuluminen

Laajat kenttätestit ovat osoittaneet, että QS50K-menetelmällä kunnostetut moottorit käyvät erittäin hyvin ja että mäntien kuluminen on vähäistä. Renkaiden urien kuluminen oli olematonta vielä 15.000 käyttötunnin jälkeenkin. Testit ovat läpäisseet myös virallisen validointiprosessin, joten teknologia on nyt QuantiServin uusi vakiomenetelmä.

”Käytämme QS50K-menetelmää kaikkiin kunnostuksiin, Wärtsilän tuotteiden ohella myös muille merkeille”, Vos sanoo. ”Olemme löytäneet vaihtoehdon kromaukselle. Asiakas saa samaan hintaan yhtä hyvän ja jopa paremman prosessin, jonka ansiosta männänrenkaiden urat eivät kulu käyttöikänsä aikana ollenkaan tai kuluvat hyvin vähän.”

”Pinnoituksen kestävyys pidentää huoltovälejä, joten mäntä voidaan jättää purkamatta tai se voidaan käyttää uudelleen myös lyhytikäisempien männänrenkaiden vaihdon jälkeen.”

”Asiakkaat ovat olleet pelkästään tyytyväisiä”, Vos huomauttaa.

Lisäksi QS50K on QuantiServin oma menetelmä, joten mäntäkunnostusten koko tuotantoprosessi ja toimitusketju ovat täysin yrityksen hallinnassa.

”Teemme kaiken itse, tavaroiden vastaanotosta aina siihen saakka, kun ne palautetaan asiakkaalle tai alukselle. Tämä lyhentää tuotantoaikoja. Asiakkaalle pystytään lupaamaan nyt merkittävästi lyhyempi toimitusaika”, Vos sanoo.

Robotteja ja kontrolloitu ympäristö

Ehkä kaikkein olennaisinta on, että prosessi tapahtuu kontrolloidussa ympäristössä, mikä parantaa työturvallisuutta.

”Alamme rakentaa tammikuussa uutta varta vasten tarkoitukseen suunniteltua QS50K-keskusta, johon tulee omaan ilmastoituun tilaansa asennettava robottijärjestelmä. Se tuplaa helposti kapasiteettimme, sillä tilauksia on tällä hetkellä enemmän kuin voidaan tehdä”, Vos sanoo.

QS50K on ollut kaupallisesti saatavissa vuoden 2018 alusta. Pääasiallisia käyttökohteita ovat olleet kaksitahtisten voimalamoottoreiden mäntäkunnostukset. QuantiServ on solminut myös sopimuksia teknologian käytöstä asiakkaiden moottoreihin. Mukana ovat Maersk, MSC ja CMA CGM, ja uusia isoja asiakkaita tulee jatkuvasti lisää.

Mullistavaa ratkaisua tarjoaa toistaiseksi vain QuantiServin Kruiningenin-yksikkö, mutta QS50K tulee pian myös yrityksen aasialaisten korjaamoiden valikoimaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

"Olemme löytäneet vaihtoehdon kromaukselle. Asiakas saa samaan hintaan yhtä hyvän ja jopa paremman prosessin."

Antoine Vos, Senior Manager, Remanufacturing, QuantiServ

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?