Open navigation

Matkan seuraava etappi

Se Wärtsilä, jonka me tänään tunnemme, on pitkän innovaatiohistorian tulosta. Kehityskaari on lisäksi vaatinut innovatiivisuutta ja joustavuutta teollisuuden ja yhteiskunnan murroksissa. Päätös rakentaa uuden sukupolven innovaatio- ja tuotantokeskus Vaasaan on seuraava, erittäin tärkeä vaihe tässä tarinassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä on historiansa aikana kokenut useita muutoksia ja onnistunut valtaamaan uusia markkina-alueita innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Wärtsilän uraauurtavat tuotteet, kuten Wärtsilä Vasa ‑moottorit, ovat tehneet siitä maailmanlaajuisen yrityksen, joka on vienyt eteenpäin sekä maalle että merelle tarkoitettuja ratkaisuja ja joka tarjoaa kokonaiselinkaaripalveluja asiakkailleen ympäri maailmaa. Voimalaitosliiketoiminta muutti Wärtsilän liiketoimintamalin, ja yritys asemoi tarjontansa menestyksekkäästi uudestaan – pelkkien tuotteiden myyjästä profiloitui kattavia ratkaisuja tarjoava kumppani.

”Innovaatioissa olemme aina olleet edelläkävijä ja johtaneet teknologista murrosta nesteytetyn maakaasun ja monipolttoainemoottorien käytön lisäämiseksi meriteollisuudessa. Asiakkaan näkökulmasta Wärtsilää pidettiin moottorivalmistajana vielä reilu vuosikymmen sitten, mutta nyt olemme onnistuneesti profiloituneet teknologiapalveluyhtiöksi, joka tarjoaa kokonaiselinkaariratkaisuja merenkulku- ja energiamarkkinoille”, sanoo Wärtsilän teknologiajohtaja Hannu Mäntymaa.

Tänään Wärtsilä kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Yrityksen tavoitteena on johtaa merenkulku- ja voimantuotantoalan positiivista disruptiivista kehitystä kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä, jossa kaikki käytetty energia on peräisin uusiutuvista lähteistä.

Tämä onnistuu ja globaaleihin haasteisiin pystytään vastaamaan vain eri liiketoiminta- ja tutkimusalojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Elokuussa 2018 julkistettu, Vaasaan rakennettava huippumoderni Smart Technology Hub kokoaa kaiken tämän asiantuntemuksen yhteen ennennäkemättömällä tavalla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yhdessä luominen

Kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Runsorista siirtyvät uuteen Smart Technology Hubiin.

Mäntymaan mukaan Vaskiluodon uusi tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus on Wärtsilälle valtava loikka eteenpäin verrattuna Vaasan nykyiseen toimipisteeseen. Vaasassa on 1960-luvulta lähtien keskitytty nelitahtimoottorien valmistukseen ja kehittämiseen. Smart Technology Hub yhdistää tämän osaamisen tulevaisuuskeskeiseen lähestymistapaan, ja tarkoituksena on luoda yksittäisen tuotteiden sijasta integroituja kokonaisratkaisuja.

”Keskus tarjoaa kehyksen seuraavan sukupolven älykkäiden ratkaisujen kehittämiselle. Se syventää kumppanuuksia myös yksittäisten projektien ulkopuolella ja mahdollistaa yhteistyön asiakkaiden, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä yliopistojen kanssa yhteistä visiota kohti. Mikään yksittäinen yritys ei pysty kehittämään näin perustavanlaatuisen muutoksen edellyttämiä innovaatioita yksinään. Yhdessä voimme hyödyntää digitalisaation ja big datan tarjoamia mahdollisuuksia ja tuoda yhteen tuotannon, suunnittelun, palvelut ja asiakkaiden tarpeet”, Mäntymaa valottaa.

Wärtsilä pyrkii laajentamaan rooliaan toimialansa muovaajana hyödyntämällä esimerkiksi automaatiota, robotiikkaa ja edistyksellistä tuote- ja järjestelmätestausta sekä simulointeja. Tämä edellyttää hybridiratkaisujen kehittämistä sekä uudentyyppisiä polttoaineita ja energian varastointiteknologioita, jotka optimoivat energialaitosten elinkaaren. Laivakuljetukset ovat jo nyt ympäristön kannalta paras ratkaisu tavaraliikenteeseen, mutta niiden tehottomuuksien poistamiseksi on vielä paljon tehtävissä.

”Odotamme, että uusi keskus antaa meille mahdollisuuden analysoida suoraan laitoksistamme saatavaa dataa paremmin ja hyödyntää sitä parempien, nopeampien ja tehokkaampien ratkaisujen kehittämiseksi asiakkaillemme”, Mäntymaa lisää.

Osaaminen yhteen

Mäntymaan mukaan Smart Technology Hub on siitä ainutlaatuinen, että se tuo yhteen sekä energia- että merenkulkualan toimijoiden innovaatioponnistelut ja yhdistää niihin elinkaariratkaisut ja -palvelut. Näin pystytään kehittämään integroituja kokonaisratkaisuja.

”Keskuksen toinen ainutlaatuinen piirre on, että siitä tulee älykäs partnerikampus. Kutsumme kaikki asiakkaamme ja toimittajamme – sekä startupit että yliopistomaailman edustajat – osallistumaan erilaisiin innovaatiotapahtumiin ja -ohjelmiin aidon yhdessä kehittämisen hengessä.”

Keskuksesta tulee myös osa Wärtsilän maailmanlaajuista osaamiskeskusten verkostoa, johon kuuluvat esimerkiksi yhtiön kiihdyttämöt Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä helpottaa tehokasta tiedonsiirtoa ja osaamisen yhdistämistä myös yhtiön eri toimintojen kesken.

”Olemme investoineet Wärtsilä Experience Centre ‑keskuksiin, joissa esimerkiksi helsinkiläinen tai hampurilainen asiakas voi olla virtuaalisesti läsnä Smart Technology Hubissa. Moottorin tai järjestelmän koeajo voidaan toteuttaa ilman, että asiakkaan tarvitsee matkustaa Vaasaan.”

Lisäksi keskus edistää työskentelyä fyysisten laitosten digitaalisten kaksosten kanssa, mikä tekee kehitystyöstä joustavampaa. Vaihtoehtoiset ratkaisut voidaan ensin simuloida ja testata ja niiden etuja voidaan vertailla, ja sen perusteella voidaan valita paras ratkaisu tuotantoon.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Inspiroiva ympäristö

”Vaasa on keskukselle erinomainen sijoituspaikka, sillä Vaasan seutu on Pohjoismaiden johtava energiateknologiakeskittymä. Lisäksi Vaasassa on yliopisto ja lukuisia yrityksiä, joiden osaaminen ja maailmanlaajuiset kontaktit tarjoavat meille merkittäviä synergiaetuja”, Mäntymaa sanoo ja lisää, että tavoitteena on luoda inspiroiva ympäristö, jossa asiantuntijat voivat yhdistää voimansa.

Wärtsilä investoi 83 miljoonaa euroa Smart Technology Hubin moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan. Kokonaisinvestointi tulee olemaan 200 miljoonan euron luokkaa. Se koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta ja infrasta.

”Toiveemme on, että keskus nähdään paikkana, jonne kaikki haluavat tulla kehittämään tulevaisuuden teknologiaa.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?