Open navigation

Uusiutuvat mahdollisuudet

Wärtsilän Energy-liiketoiminta julkisti kesäkuussa 2018 vahvan tahtotilansa: teollisuuden toiminnan on tulevaisuudessa perustuttava 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Mutta miten visio toteutetaan? Ja kuinka lähellä sitä jo kenties olemme?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Energyn myynti- ja markkinointijohtajan Matti Rautkiven näkemykset uusiutuvasta energiasta ovat nousemassa maailmanmaineeseen, sillä hänen artikkeleitaan on julkaistu Time Magazinessa jo kahteen otteeseen. Yhdessä artikkelissaan hän kuvailee, miten Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista voi tulla ilmastosankari – joskin tietämättään.

Hänellä riittää siis kanttia esittää rohkeita mielipiteitä. Yhtä kaikki, Rautkivi on vuorenvarma siitä, että Wärtsilän tulevaisuudenvisiolla tulee olemaan valtava vaikutus sekä yhtiön ratkaisutarjontaan että ratkaisujen kohdemarkkinoihin.

”Nykyteknologioilla uusiutuvan energian osuus sähköjärjestelmissä pystytään nostamaan kustannustehokkaasti jo 90 prosenttiin, mutta meillä on vielä sitäkin kovemmat tavoitteet. Modernina teknologiayrityksenä meidän on panostettava ratkaisuihin, joiden avulla pystytään siihen, minkä nyt jo tiedetään olevan täysin välttämätöntä, eli korvaamaan loputkin 10 prosenttia fossiilisista polttoaineista uusiutuvilla vaihtoehdoilla.”

Tämä kauan odotettu laajapohjainen ymmärrys on nyt siis selvästikin saavutettu. Rautkiven mukaan ratkaiseva tekijä asenneilmaston muutoksessa on ollut uusiutuvan energian tuotannon dramaattinen halpeneminen. Voitaisiin jopa sanoa, että viime vuosina uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien voimaloiden tilauspäätöksissä kustannustehokkuus on painanut vaakakupissa kestävän kehityksen näkökohtia enemmän.

Rautkivi kuvailee Wärtsilän asiakaskunnassa havaitsemaansa perustavanlaatuista muutosta. ”Kaikkialla maailmassa ymmärretään, että uusiutuva energia on järkevä vaihtoehto”, hän selittää. ”Olen parin viime kuukauden aikana tavannut asiakkaita lähes joka maanosasta, ja kaikki ymmärtävät, että uusiutuva energia on halpaa.”

Kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksesta on kuitenkin edelleen iso tekijä: ”Myös päästöjen alentaminen on aina mukana keskusteluissa, ja nykyisin vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Nyt jo ymmärretään erittäin laajalti, että tämä on ainoa tie eteenpäin, mutta vähitellen havahdutaan myös siihen, että uusiutuva energia alentaa kustannuksia ja luo uudenlaisen toimintamallin.”

Wärtsilän polttoainejoustavien moottorien käyttö uusiutuvan energian tuotantoon liittyvien vaihtelujen tasaajana ei ole mitään uutta, mutta sen merkitys yhtiön energialiiketoiminnassa korostuu entisestään. Rautkiven mukaan modernin uusiutuvan energiantuotannon malli on useissa viimeaikaisissa projekteissa (ks. alla) viritetty huippuunsa sekä päästövähennysten että kustannussäästöjen osalta.

Nykyteknologioiden mahdollisuuksien ja 100-prosenttisesti uusiutuvan tulevaisuuden väliin jäävä aukko on kurottava umpeen innovaatioilla, jotka ovat toistaiseksi vielä kehityksen alkuvaiheessa. Wärtsilä otti vuoden 2018 lopussa merkittävän askelen kohti tätä tavoitetta yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Nebraska Public Power Districtin (NPPD) kanssa.

”Kaikki tietävät, että 100 prosenttia on haastava tavoite, mutta siihen pääseminen on välttämätöntä, ei pelkästään meidän toimialamme vaan koko ihmiskunnan kannalta”, Rautkivi sanoo. ”Niinpä pyrimme kehittämään asiakkaidemme käyttöön optimaaliset keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Ensimmäinen askel on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla ja lisätä joustavuutta. Tämän tuoma varmuus ja rakentava keskustelu toimii lähtökohtana tutkimustyölle ja innovoinnille sekä yhteiselle kehittämiselle, jota tarvitaan yhtälön ratkaisemiseksi muilta osin.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

 

Denton Municipal Electric 

Wärtsilä toimitti hiljattain 225 megawatin Smart Power Generation ‑voimalan teksasilaisen Dentonin kaupungin paikalliselle sähköyhtiölle Denton Municipal Electricille. Voimalassa on kaksitoista 18-sylinteristä, maakaasulla toimivaa Wärtsilä 50SG ‑moottoria. Tilauksen arvo oli noin 100 miljoonaa euroa.

Kaupunki oli jo sitoutunut ympäristöystävälliseen, vähäpäästöiseen sähköjärjestelmään siirtymiseen ja asettanut tavoitteeksi tuottaa 70% energiasta uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2019 mennessä. Wärtsilän teknologia mahdollisti tavoitteen saavuttamisen.

Matti Rautkivi: ”Teksasissa tuuli- ja aurinko-olosuhteet ovat erinomaiset, ja siksi uusiutuva energia on erittäin edullista. Uusi voimala korvaa hiilivoimalan uusiutuvalla voimantuotannolla, jota tukevat Wärtsilän joustavat kaasumoottorit.”

”Kun uusiutuvan energian osuus nousi 70 prosenttiin, Dentonin asiakkaiden kustannukset alenivat 35 prosenttia ja päästöt vähenivät 80 prosenttia – joskin sähköyhtiö on asettanut uudeksi tavoitteekseen 88 prosenttia. Kustannusten lasku jatkuu, ja järjestelmän tarjoama joustavuus tuo valtavia etuja.”

”Kaiken kaikkiaan Denton on mainio esimerkki uusiutuvaan energiantuotantoon siirtymisestä: sähköyhtiöllä on visio, se ymmärtää liiketaloudelliset perusteet ja tekee oikean päätöksen. Uusi voimala otettiin käyttöön kesällä 2018, joka oli Teksasissa sattumoisin erittäin kuuma – ja siksi yhtiölle erittäin kannattava. Dentonin kaupunki ja Denton Municipal Electric ovat sittemmin asettaneet tavoitteekseen kasvattaa uusiutuvan energian osuutta edelleen, ja autamme heitä todella mielellämme tavoitteen saavuttamisessa.”

AGL Energy Limited 

Kuten ajatella saattaa, Australiassa edellytykset aurinkoenergian tuotannolle ovat erityisen hyvät. Halvan aurinkovoiman tultua markkinoille energiantuottajat investoivat uusiutuvaan energiaan ja hiilivoimalat hiipuvat. Tätä trendiä seuraa esimerkiksi maan johtaviin energiayhtiöihin kuuluva AGL Energy Limited, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia uusiutuvia energianlähteitä. Se omistaa muun muassa Australian suurimmat tuuli- ja aurinkopuistot.

Yhtiön äskettäin Wärtsilältä tilaama uusi 211 megawatin Smart Power Generation ‑voimala käsittää 12 Wärtsilä 50DF ‑monipolttoainemoottoria. Nopean käynnistettävyytensä ansiosta se pystyy reagoimaan nopeasti uusiutuville energianlähteille tyypillisiin vaihteluihin. Projekti edustaa Australian kansallisen sähköpörssin (NEM) ensimmäistä laitosmittakaavan mäntämoottorivoimalaa.

Barker Inlet Power Station saavuttaa täyden tehon muutamassa minuutissa ja toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Wärtsilän moottorit toimivat pääasiassa maakaasulla, mutta ne voidaan tarvittaessa vaihtaa nestemäiselle polttoaineelle.

Matti Rautkivi: ”On tärkeää huomata, että hiiliverojärjestelmillä tai muilla kannustimilla ei ole mitään tekemistä tällaisten projektien kanssa – nyt kun kustannukset eivät enää ole esteenä uusiutuvaan energiantuotantoon siirtymiselle, energiayhtiöt kiirehtivät kilvan apajille.”

”Australiassa vertailtiin vastaavanlaisissa tapauksissa uusiutuvaan energiaan tehtäviä isoja investointeja ja suhteellisen edullisia ja suoraviivaisia hiilivoimaloiden modernisointiprojekteja. Lähinnä aurinkovoiman edullisuuden ansiosta voitiin kiistatta todeta, että uusiutuva energia on ainoa mielekäs vaihtoehto. Laskelmien mukaan asiakas säästää nykyratkaisulla 20–24 prosenttia.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

 

Nebraska Public Power District (NPPD) 

Edellä esitetyt projektit ovat esimerkkejä tärkeistä alkumetreistä matkalla kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa tulevaisuutta. Wärtsilän Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Nebraskan osavaltion isoimman sähköyhtiön, Nebraska Public Power Districtin (NPPD) yhteistyöprojektissa saattaa sitä vastoin löytyä keino päästä maaliin asti.

Vuoden 2018 lopulla osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöratkaisun kehittämisestä Wärtsilän generaattoriaggregaatteihin. Tavoitteena on teknisesti ja kaupallisesti käyttökelpoinen ratkaisu, jonka avulla NPPD voi käynnistää teollisen mittakaavan pilottiprojektin, jossa tuotetaan energiaa 100-prosenttisesti uusiutuvista, hiilivapaista lähteistä. Polttoaineina projektissa käytetään metanolia, dimetyylieetteriä (DME) ja vedystä syntetisoitua ammoniakkia, hiilidioksidia ja typpeä.

Matti Rautkivi: ”Tässä projektissa kehitetään 100-prosenttisesti uusiutuvan tulevaisuuden rakennuspalikat. Ilmakehästä otetun hiilidioksidin käyttö laivojen tai voimalaitosten – tai jopa autojen – polttoaineena kuulostaa tieteisfiktiolta, mutta mahdollisuus siihen on lähempänä kuin voisi ajatellakaan.”

”Menemme Nebraskaan kehittämään synteettisten polttoaineiden teollisen mittakaavan tuotantoa yksinkertaisesti siitä syystä, että olosuhteet siellä ovat niin hyvät. Siellä on saatavilla vetyä ja hiilidioksidia ja, mikä tärkeintä, meillä on siellä asiakas, joka haluaa hyödyntää toistaiseksi tutkimatonta potentiaalia. On hienoa, että pystymme vakuuttamaan pitkäaikaiset asiakkaat tämänkaltaisten projektien arvosta. Tämä on selkeä osoitus siitä, että sähköyhtiöissä ymmärretään tarvittavan muutoksen kiireellisyys ja ollaan halukkaita tekemään yhteistyötä.”

”Testimoottoreilla saadut tulokset osoittavat, että vety voidaan muuntaa metanoliksi hiilidioksidin avulla, ja näin saatu metanoli voidaan käyttää polttoaineena sähköntuotannossa. Tällaiset ratkaisut vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden polttoainevalintoihin maailman energiamarkkinoilla. Lisäksi ne auttavat meitä saavuttamaan kovan tavoitteemme eli 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvan tulevaisuuden.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?