Open navigation

Vuosi Smart Marine -visiota

2018 oli Wärtsilän Smart Marine -vision ensimmäinen kokonainen vuosi. Visiomme toteutus eteni nopeammin ja intensiivisemmin kuin kukaan ulkopuolinen ehkä osasi ennakoida.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän Marine-liiketoiminnan strategia- ja liiketoimintakehityksestä vastaavalle Andrea Morgantelle hyvät tulokset eivät kuitenkaan tulleet yllätyksenä. ”Itse uskoimme siihen, että Smart Marine -visiossa on järkeä. Ei se meidän mielestämme ollut mitään uhkapeliä. Näimme sen välttämättömäksi, ja olen ollut todella iloinen siitä, kuinka nopeasti asiat ovat edenneet”, hän sanoo.

Smart Marinen takana oleva tiimi ymmärsi selkeästi toimialan tarpeet, joihin visio vastaa: digitalisaatio pitää saada haltuun, on hyödynnettävä synergiaetuja ja työstettävä kestävämpiä ratkaisuja. Aluksi keskeisenä huolenaiheena oli se, kuinka nopeasti ihmiset saataisiin idean taakse – niin johto, työntekijät, muut sisäiset sidosryhmät kuin myös asiakkaat.

Morganten näkemyksen mukaan syy vision takana olevan ajattelumallin nopeaan leviämiseen on Wärtsilän johdon sitoutuminen. Hänen mukaansa erityisen tärkeää oli Marine-liiketoiminnan johtajan Roger Holmin ja konsernin talous- ja rahoitusjohtajan Arjen Berendsin tiivis osallistuminen: ”Kun näkemyksiä haastamassa on tämän kaliiberin johtajia, prosessi tuottaa melkein väkisin hyviä tuloksia. Keskustelut heidän kanssaan vahvistivat merkittävästi näkemyksiämme.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?


Kertautuvia hyötyjä

Smart Marinen ruuhkavuoden keskeisimpiä tapahtumia oli varmasti maaliskuussa toteutettu yrityshankinta, jossa Transas siirtyi Wärtsilän omistukseen. Yritys on merenkulun navigointiratkaisujen, koulutus- ja simulointipalvelujen sekä alusliikenteen ohjausjärjestelmien johtavia toimijoita.

Konkreettiset investoinnit visioon ja strategian toteuttamiseen edellyttävät tällaisia yrityshankintoja. Transasin ja Guidance Marinen kaltaisten yritysten hankinnat ovat Wärtsilälle keino saada kehitykseen tuntuvasti lisävauhtia. Näin voidaan hankkia teknologiaa, jonka kehittäminen omin voimin olisi ollut erittäin aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

”Strategiselta kannalta katsoen Transasin hankinta nosti meidät uudelle tasolle – ensimmäiseksi yritykseksi, joka hallitsee kaikki valtamerikuljetuksiin tarvittavat teknologiat”, Morgante sanoo.

”Wärtsilällä oli jo ennestään vahva asema kaikkeen itse alukseen liittyvässä, moottoreista ja voimansiirrosta aina automaatioon ja navigointiin. Meiltä kuitenkin puuttui esimerkiksi satamatoimintoihin liittyvä asiantuntemus, jota Transasilla on. Samoin meiltä puuttui useiden alusten hallintaan liittyvät ratkaisut, joita heillä myös on. Tällä yhdistelmällä olemme ensimmäinen yritys, joka pystyy tarjoamaan kaikki asiakkaan tarpeet kattavat ratkaisut, joilla alus voi liikennöidä paikasta A paikkaan B.”

Käytäntö ratkaisee

”Jotkut asiat pitää hankkia valmiina, sen sijaan että niitä lähdetään kehittämään nollasta”, Morgante sanoo. ”On upea todeta, että uudet elementit niveltyvät hyvin yhteen aiemman tarjontamme kanssa. Toteutimme viimeisimmän autonomisen satamaanajon projektin Norjassa marraskuussa. Se on loistava esimerkki siitä, miten ennestään tarjoamiemme teknologioiden yhdistäminen aivan uusiin ratkaisuihin luo Wärtsilälle kilpailuetua. Onnistunut lopputulos vaati myös hankkimaamme osaamista. Mukaan oli saatava kollegoja ja teknologioita eri puolilta organisaatiota.”

Projektin tuloksena syntynyt, alla kuvattu Norled Folgefonn -lautan liikennöintimalli oli ensimmäinen käytännössä demonstroitu täysin autonominen koko reitin kattava operointimalli (dock-to-dock). Morgante kuitenkin painottaa, ettei tärkeintä ole ennättää tekemään jotakin ensimmäisenä, vaikka se sinänsä vaikuttava saavutus onkin:

”Se että jotakin saadaan tehtyä ensimmäisenä maailmassa, on vain merkki siitä, että ollaan oikeilla jäljillä. Se osoittaa, että yritykset uskovat markkinoiden odottavan uusia ratkaisuja ja että niihin on markkinoilla aitoa mielenkiintoa.”

Viime kädessä Morgante uskoo vahvasti, että alan voittajaksi ei nouse se, joka lanseeraa eniten uutuuksia, vaan se, jonka teknologia todetaan käytännössä hyväksi ja kerää vahvoja referenssejä. Hän on tyytyväinen kehityksen nopeuteen ja siihen, että asiakkailta tarvittavaa tukea on jo saatu.

”Yhteiskehittäminen vääntyy helposti tyhjäksi muotisanaksi, jos se ei käytännössä muuta mitään. Meille se tarkoittaa sitä, että uutta lähdetään kehittämään yritysten yhteisin voimin, jolloin jokainen tuo mukaan oman asiantuntemuksensa, omat ykkösteknologiansa ja resurssinsa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ollaan kehittämässä täysin uudenlaisia ratkaisuja.”

”Uusi moottori voidaan rakentaa vanhan kokemuksen pohjalta. Mutta jos halutaan saada aikaan jotakin kokonaan uutta, pelkkä teknologia ei vielä riitä. Mukaan tarvitaan myös asiakas, jolloin pystytään käytännössä osoittamaan, mitä hyötyä uudesta teknologiasta on asiakkaan liiketoiminnalle.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?


Jatkoa odotetaan

Morgante odottaa jo innolla, miten Transasin tarjooman muut elementit vaikuttavat Wärtsilän tapaan palvella asiakkaitaan.

”Minua innostaa eniten se, että Transas mielestäni ymmärsi aidosti, että meidän on vietävä meriteollisuuteen konseptit, joita kuluttajille on ollut tarjolla jo jonkin aikaa. Esimerkiksi niin, että sovelluksia kehitetään jo ennestään tarjoamiemme laitteiden pohjalta, ilman että asiakkaan pitää ostaa uusia laitteita. Jos ajatellaan vaikka iPhonea, sen OS-päivitys tuo joka vuosi uusia toimintoja, joihin voidaan kehittää uusia sovelluksia ja niin edelleen.”

”Tämä on todella jännittävä tie. Ja tässä on yksi Transasin mukana saatu elementti, jota nyt käytämme ja liitämme mukaan tuotteisiimme. Menossa on kilpailu siitä, kuka ennättää kehittää jollain tapaa uutta olemassa olevasta potentiaalista. Olemme tehneet yrityshankinnasta lähtien aktiivisesti työtä, jotta portfoliossamme olevat lukuisat teknologiat saadaan nivottua yhteen. Tämä on yksi niistä kriittisistä taisteluista, jotka meidän on voitettava – on yhdistettävä pisteet toisiinsa ja löydettävä ratkaisut, joilla kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa: yksi plus yksi onkin kolme.”

Kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät yhtä kunnianhimoista näkemystä tulevaisuudesta. Morgante ei jätä epäselväksi, että hän itse on vahvasti sitoutunut Wärtsilän toiminnalleen määrittelemään päämäärään. ”Me haluamme muuttaa maailmaa. Omalta osaltani haluan, että asioita pannaan tapahtumaan heti huomenna eikä 30 vuoden päästä. Tällainen ajattelu innostaa koko organisaatiota, ja tarjoamalla tämän tapaisia ratkaisuja jo käytössä olevalle kalustolle pystymme kiihdyttämään prosessia ja tuomaan tulevaisuuden lähemmäksi.”

Smart Marine vuonna 2018

TAMMIKUU 2018

 • Wärtsilän integroidut ratkaisut seuraavan sukupolven shuttle-tankkereihin

Teekay tilaa neljä alusta, joissa on täysin integroidut Wärtsilän ratkaisut (monipolttoainemoottorit, LNGPac-kaasujärjestelmä, VOC-päästöjen talteenotto, pumput, suojakaasugeneraattori, hybridijärjestelmä, Eniram-analytiikka), jotka vähentävät alusten hiilidioksidipäästöjä jopa 40%.

HELMIKUU 2018

 • Vakuutusyhteistyö Concirruksen kanssa

Wärtsilä esittelee Eniram SkyLight 3.0 -ratkaisun, joka tarjoaa uusia datalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kuten joustavia vakuutusratkaisuja, rahtaussopimusten määräystenmukaisuusarviointeja ja alusten suorituskyvyn seurantapalveluja.

 • Wärtsilän globaali asiakastukikeskus

Uusi asiakastukikeskus tarjoaa asiakkaille maailmanlaajuisesti ja vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä korkeatasoisen, helpon ja läpinäkyvän tukipalvelun, joka kattaa kaikki Wärtsilän tuotteet ja ratkaisut.

MAALISKUU 2018

 • Wärtsilä hankkii Transasin

Wärtsilän hankkima Transas on maailman johtavia merenkulun navigointiratkaisujen, alushallintaratkaisujen, simulaattoreiden ja alusliikenteen ohjausjärjestelmien toimittajia, jonka ratkaisut voidaan koota koko ekosysteemin kattavaan pilvipalveluun.

HEINÄKUU 2018

 • Wärtsilän tiiviste- ja laakeriliiketoiminta kehittää etäpalveluja

Wärtsilän asiantuntijoille voidaan järjestää reaaliaikainen etäyhteys uusilla älylaseilla, joissa on WiFi- ja Bluetooth-yhteys, kamera ja mikrofoni. Näin neuvonnan ja korjaustöiden apuna voidaan hyödyntää kuvamateriaalia, käsikirjoja ja videoleikkeitä.

ELOKUU 2018

 • Wärtsilä Smart Technology Hub

Vaasassa sijoitetaan uuteen sukupolven innovaatio- ja tuotantokeskukseen: yhteissuunniteltu, moderni ja älykäs tuotantokampus, joka tarjoaa toiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia myös kaupungille, yliopistoille, alihankkijoille ja asiakkaille.

SYYSKUU 2018

 • Uusia hankkeita: An Oceanic Awakening ja SEA20

Wärtsilä esittelee Hampurin SMM-messuilla uudet hankkeensa, An Oceanic Awakening ja SEA20. Tavoitteena on 20 satamakaupungin kestävän kehityksen verkosto. Mukana ovat jo Rotterdam, Hampuri ja Helsinki.

LOKAKUU 2018

 • Wärtsilä Hybrid Centre

Wärtsilä avaa Italiaan maailman ensimmäisen realistisen mittakaavan hybridijärjestelmäkeskuksen. Keskuksessa simuloidaan todellisuutta vastaavia toimintoja käyttäen kentältä kerättyä dataa. Tuloksia hyödynnetään koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotannon tehostamiseen.

 • Uusi asiakaslähtöinen organisaatio

Wärtsilä ilmoittaa organisaatiouudistuksesta, jonka myötä kolme liiketoiminta-aluetta supistetaan kahteen: Wärtsilä Marine- ja Wärtsilä Energy-liiketoimintaan. Kumpikin niistä hoitaa omilla markkinoillaan sekä uuslaitemyynnin että huoltotoiminnan. Tavoitteena on kasvattaa asiakasarvoa parantamalla laitteiden koko elinkaaren aikaista palvelua.

 • Merenkulun kyberosaamiskeskus

Wärtsilä avaa yhdessä Templar Executivesin kanssa Singaporeen maailman ensimmäisen merenkulkualan kyberosaamiskeskuksen (International Maritime Cyber Centre of Excellence), johon kuuluu hätätilanteissa palveleva kriisitiimi ja kyberalan koulutuskeskus.

 • Singaporen kiihdyttämö ja IntelliTug-projekti

Wärtsilä, MPA ja PSA Marine kehittävät autonomiseen navigointiin kykenevän satamahinaajan sekä turvaetäisyyksien dynaamiseen ylläpitoon, törmäysten estoon ja hinaajamiehistön ja satamatoimintojen reaaliaikaiseen yhteydenpitoon tarvittavaa teknologiaa.

MARRASKUU 2018

 • Wärtsilän sulkuavustin

Wärtsilä kehittää avustinjärjestelmää, joka auttaa aluksia operoimaan Pohjois-Amerikan suurten järvien ja Saint Lawrencen meritien suluissa. Suorituskykyistä satelliittinavigointia hyödyntävää järjestelmää testattiin CSL St Laurent -aluksella, joka on 22.600 GT Trillium -luokan irtolastialus.

 • Wärtsilän autonominen koko reitin kattava operointimalli

Testattu 85 metriä pitkä Norled Folgefonn -lautta pystyi ilman ihmisen ohjausta lähtemään liikkeelle satamalaiturista, siirtymään ulos satamasta, ajamaan seuraavaan satamaan, siirtymään sisääntuloväylältä satamaan ja kiinnittymään terminaalin luo.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?