Open navigation

Wärtsilä liittyy Climate Leadership Coalitionin jäseneksi

Wärtsilä liittyi toukokuussa 2018 Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäseneksi. Verkosto koostuu johtavista yrityksistä, tutkimusorganisaatioista, kunnista ja kaupungeista sekä myös yksityishenkilöistä. CLC:n missio lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia on läheisesti kytköksissä Wärtsilän tarkoitukseen ja strategiaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kesäkuussa 2014 perustettu Climate Leadership Coalition (CLC) kokoaa yhteen yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita – sekä yksittäisiä henkilöitä – jotka omalla esimerkillään kannustavat alansa muita yrityksiä ja organisaatioita siirtymään kohti hiilineutraalia toimintatapaa valitsemalla ekologisesti kestävän ja vastuullisen toimintatavan. CLC-jäsenet ovat sitoutuneet kehittämään jatkuvasti toimintatapojaan tekemällä tinkimättömiä päätöksiä, tukemalla innovaatioita ja rohkaisemalla luonnonvarojen kestävään käyttöön.

CLC toimii käytännössä jakamalla tietoa ja neuvoja jäsenilleen globaaleista ympäristötrendeistä sekä parhaista käytännöistä. Yhdistys rohkaisee alojen johtavia toimijoita ja hallituksia edistämään vähähiilisiä ratkaisuja. CLC käynnistää myös tutkimus- ja kehityshankkeita eri aloilla kiihdyttämään kestävämpien vaihtoehtojen käyttöönottoa ja innovaatioita. CLC mahdollistaa myös sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön, jonka avulla lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksen torjunnan viimeisimmistä edistysaskelista.

CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen toteaa: “Jäseniimme kuuluu yrityksiä, jotka ovat onnistuneet luomaan kilpailukykyisiä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi. Ilmastonmuutoksen luomien uhkien torjuminen merkitsee myös sitä, että CLC pyrkii lisäämään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukykyä parantamalla niiden mahdollisuuksia hyödyntää liiketoiminnassaan ympäristöystävällisempiä ja puhtaampia ratkaisuja. Uskomme, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on pohjimmiltaan tehokkain tapa vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.”

CLC jatkaa vuonna 2019 strategiansa mukaisesti pyrkimyksiään kehittää pohjoismaisia ja kansainvälisiä hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita maa- ja metsätaloudessa sekä energia- ja kuljetusaloilla sekä laatii aloitteita, joilla rohkaistaan kuluttajia omaksumaan entistä ympäristöystävällisempiä päätöksentekostrategioita. Pyrimme myös kehittämään tehokkaampia hiilipäästöjen hinnoittelumekanismeja.

 

Jäseneksi puhtaamman tulevaisuuden vuoksi

Wärtsilä liittyi CLC:n jäseneksi ja aikoo aktiivisesti osallistua ja antaa tukensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhtiöllä on keskeinen rooli tehokkuuden ja matalapäästöisyyden mahdollistamisessa merenkulku- ja energiamarkkinoilla. CLC voi tukea Wärtsilää näiden alueiden kehittämisessä.

Keronen uskoo, että Wärtsilä on arvokas kumppani, jolla on tärkeä asema sekä energia-alan että kuljetusalan tulevaisuudessa. “Wärtsilä voi olla tärkeässä roolissa monissa uraauurtavissa kehitteillä olevissa projekteissa. Ihailen sitä aktiivista otetta, jolla yhtiö on kehittänyt ratkaisuja puhtaampien teknologioiden mahdollistamiseksi ja tehnyt innovaatioita eri toimialoillaan.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

“Kannattava, ympäristöä säästävä liiketoiminta on tehokkain tapa vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.”

Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, CLC

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?