X
MenuSulje
Open navigation

Markkinakehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti säilyi edellisvuoden tasolla vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Merenkulun markkinoilla risteilyalussegmentin hyvänä jatkunut kysyntä kompensoi kauppalaiva-asiakkaiden alhaisempaa huoltokysyntää ja offshore-segmentin vakaata aktiviteettitasoa. Rikkipesurien jälkiasennusta koskevien projektien kysyntä parani, koska asiakkaat valmistautuvat noudattamaan tulevia maailmanlaajuisia rikkimääräyksiä. Energiamarkkinoilla huoltoaktiviteetti pysyi viime vuoden tasolla.

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia teknologioita

Wärtsilän energiaratkaisujen kysyntä oli vankkaa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Joustavan voimantuotannon ja älykkäiden ratkaisujen tarve kasvaa, kun aurinko- ja tuulivoimasta tulee yhä kilpailukykyisempää ja sähkölaitokset pohtivat, miten uusiutuvia energialähteitä tulisi integroida omaan laitoskantaan. Nämä trendit ovat nähtävissä erityisesti Yhdysvalloissa ja Australiassa. Kehittyvillä markkinoilla maat investoivat yhä uuteen voimantuotantokapasiteettiin tukeakseen talouskasvua ja lievittääkseen sähkön puutetta. 

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän energiaratkaisujen vahva kysyntä vuonna 2017 tuki yhtiön markkinaosuuden kasvua, vaikka maailmanlaajuiset voimalaitosinvestoinnit alle 500 MW:n markkinasegmentillä laskivatkin. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 19%:iin (15), kun taas kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 20% 20,1 GW:iin joulukuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana (25,2 syyskuun lopussa). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Vankkaa aktiviteettia merenkulun markkinoilla

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä rekisteröitiin 192 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (231 sisältäen raportointikauden jälkeen rekisteröidyt tilaukset). Kauppalaivasegmentin markkinaolosuhteet ovat parantuneet talouskasvun ja meriteitse käytävän kaupan kasvun myötä. Nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetusalusten tilaukset olivat hyvällä tasolla – niitä tukivat LNG:n kysynnän vahvistuminen kehittyvillä markkinoilla ja viennin kasvu Yhdysvalloista ja Australiasta. Korkeiden ansioiden johdosta aktiviteetti jatkui hyvänä risteily- ja lauttasegmenteillä. Risteilyalusasiakkaiden mielenkiinto tutkimus- ja retkeilyaluksia kohtaan on lisääntynyt, ja ikääntyvät aluskannat luovat kysyntää lauttasegmentillä. Vaikka offshore-tuotannossa näkyy merkkejä parantuvasta tunnelmasta, investointihalukkuus offshore-alalla laajemmin on yhä rajallinen. Suunnitteilla olevan lainsäädännön voimaantulo lisää ympäristöratkaisujen kysyntää uusien alusten markkinoilla.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 42%:n ja 31%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 13% ja Saksan 6%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?