X
MenuSulje
Open navigation

Kestävä kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä jätti sähköklooraukseen perustuvan Aquarius-painolastiveden käsittelyjärjestelmänsä Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se sai menestyksekkäästi päätökseen kaikki vaadittavat testaustoimenpiteet. Wärtsilä sai sähkökloorausjärjestelmälleen tyyppihyväksynnän Kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä IMO:lta vuonna 2013, ja samaa mallia käytettiin myös Yhdysvaltain rannikkovartioston hakemuksessa. Tämänhetkinen testaus on jälleen todistanut Wärtsilän ratkaisun suorituskyvyn sekä järjestelmän korkean luotettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden.

Maaliskuussa Wärtsilä Seals & Bearings ja Green Award Foundation ilmoittivat yhteistyöstään ympäristön suojelemiseksi. Wärtsilä Seals & Bearings on liittynyt Green Award -ohjelmaan tukeakseen päästöjen vähentämistä ja puhdasta, kestävää tulevaisuutta.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Maaliskuussa Wärtsilä järjesti neljännen maailmanlaajuisen turvallisuuspäivänsä teemalla ‘On the Road’, jolla halutaan lisätä tietoisuutta riskeistä ja tukea työntekijöitä tekemään turvallisempia valintoja teillä matkustaessaan.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europen jäseneksi. Wärtsilä listattiin myös Corporate Knightsin kokoamaan vuosittaiseen Global 100 -listaan, joka koostuu maailman suurimmista kestävän kehityksen mukaisista yhtiöistä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?