X
MenuSulje
Open navigation

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Katsauskauden tammi-maaliskuu 2018 liiketulos oli 85 milj. euroa (76), mikä vastaa 8,0% liikevaihdosta (7,5). Vertailukelpoinen liiketulos oli 88 milj. euroa (82) eli 8,3% liikevaihdosta (8,1). Ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 3 milj. euroa (6) rakennejärjestelykuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 98 milj. euroa (90) eli 9,2% liikevaihdosta (9,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 milj. euroa (9).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä 3 milj. euron (11) varaus. Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Rahoituserät olivat -9 milj. euroa (-5). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-2). Tulos ennen veroja oli 76 milj. euroa (70). Verot olivat 19 milj. euroa (16), mikä vastaa 24,5%:n efektiivistä verokantaa (22,7). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,09) ja osakekohtainen oma pääoma 3,62 euroa (3,52). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19,7% (16,8) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,6% (16,9).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1-3/2018 Oikaistu
1-3/2017
Oikaistu
2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 98 90 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10 -9 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 88 82 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -3 -6 -37
Liiketulos 85 76 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?