X
MenuSulje
Open navigation

Tase, rahoitus ja rahavirta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tammi-maaliskuun 2018 liiketoiminnan rahavirta oli -42 milj. euroa (2). Verojen ennakkomaksut ja nettokäyttöpääoman kasvu vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 726 milj. euroa (561), kasvua oli 163 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna loppuvuoden toimitusten vuoksi. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 582 milj. euroa (554). Joulukuun 2017 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 522 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 282 milj. euroa (403). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 792 milj. euroa (640), mikä sisältää 152 milj. euron nostamattoman pitkäaikaisen lainan. Ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 0,69 euroa osakkeelta (0,65) eli yhteensä 136 milj. euroa (128). Osingon toinen samansuuruinen erä maksetaan syyskuussa.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2018 lopussa korollisia lainoja yhteensä 726 milj. euroa (670). Joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 619 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 103 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 623 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 438 milj. euroa (260) ja nettovelkaantumisaste 0,21 (0,13).

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.3.2018 31.12.2017
Rahavarat 282 379
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 792 765
Maksuvalmius 1 074 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 1 074 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.3.2018 oli 49 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 50 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?