X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskertymä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.507 milj. euroa (1.413), kasvua oli 7% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,41 (1,41).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli vakaat 737 milj. euroa (735). Neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti viisivuotisen optimoidun huoltosopimuksen Hidrovias do Brasilin kanssa sen kahdeksaan hinausalukseen, jotka toimivat haastavissa olosuhteissa Etelä-Amerikan joilla. Wärtsilä sai myös suurehkon tilauksen toimittaa avoimen kierron rikkipesurijärjestelmät 30:een konttialukseen.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 2% 414 milj. euroon (405). Aktiviteetti oli vilkkainta Aasiassa ja Amerikassa. Merkittävät tilaukset näiltä alueilta olivat 211 MW:n smart power generation -voimalaitos Etelä-Australiaan, 128 MW:n kaasuvoimalaitos New Orleansiin ja kaksi uutta 100 ja 105 MW:n nestemäistä polttoaineprojektia Bangladeshiin. Voimantuotantoratkaisujen lisäksi Wärtsilä sai tilaukset energian varastoinnista ja sähköverkon hallinnan ohjelmoinnista Unkarissa ja Portugalissa.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 357 milj. euroa (273), kasvua oli 31% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Saatuihin tilauksiin sisältyi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) talteenottoteknologian, nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmien ja apumoottoreiden toimittaminen kahteen uuteen sukkulatankkeriin, jotka rakennetaan singaporelaiselle AET Tankersille. Laivat käyttävät polttoaineenaan pääasiassa nesteytettyä maakaasua, mikä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. VOC-yhdisteet syntyvät kaasun höyrystyessä öljytankeista. Kun VOC-yhdisteet sekoitetaan nesteytettyyn maakaasuun, niitä voidaan myös hyödyntää polttoaineena, mikä vähentää alusten tankkaustarvetta. Ensimmäisen neljänneksen tilauskertymään sisältyi myös loput kaksi TEEKAYn joulukuussa 2017 tilaamasta neljästä sukkulatankkerista. Aluksiin tulee useita Wärtsilän viimeisimpiä teknologiainnovaatioita, mikä auttaa asiakasta nostamaan liiketoimintansa aivan uudelle tasolle sekä taloudellisesti että ekologisesti. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus ensimmäisen neljänneksen tilauskertymästä oli 43% ja matkustajalaivasegmentin 40%. Merivoimien osuus oli 6%. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 5%, erikoisalusten 5% ja offshore-segmentin 2%.

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 1-3/2018 Oikaistu
1-3/2017
Muutos Oikaistu
2017
Services 737 735 0% 2 670
Energy Solutions 414 405 2% 1 685
Marine Solutions 357 273 31% 1 288
Tilauskertymä yhteensä 1 507 1 413 7% 5 644
Sisäisten huoltotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen luvuista 49 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 190 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services -liiketoimintaan.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 2017
Öljy 399 210 90% 1 838
Kaasu 429 622 -31% 1 938
Tilauskertymä yhteensä 828 832 0% 3 775

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä oli 49 milj. euroa (24) katsauskaudella tammi-maaliskuu 2018. Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?