X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 577 1 434 1 434
Valuuttakurssimuutokset -4 -1 -39
Yrityshankinnat 22 1 217
Lisäykset 7 2 25
Poistot ja arvonalentumiset -16 -15 -60
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 586 1 421 1 577
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 349 405 405
Valuuttakurssimuutokset -1 -12
Yrityshankinnat 2
Lisäykset 10 6 39
Poistot ja arvonalentumiset -14 -18 -75
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -10
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 346 393 349

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?