X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset (taso 3) 13 13
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 6 6
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 3 3
Johdannaiset (taso 2) 40 40
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 623 630
Johdannaiset (taso 2) 28 28

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?