X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
Tilauskertymä
Services 737 696 598 641 735 565 522 527 580
Energy Solutions 414 501 418 361 405 501 330 304 312
Marine Solutions 357 316 339 361 273 258 287 362 379
Yhteensä 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031 1 048 1 017
Energy Solutions 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491
Marine Solutions 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317 2 488 2 595
Yhteensä 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024 5 083 5 103
Liikevaihto
Services 535 710 569 594 534 636 512 542 500
Energy Solutions 267 425 324 412 239 414 177 220 132
Marine Solutions 264 305 282 284 233 509 390 433 335
Yhteensä 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079 1 196 967
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 6 3 3 1 5 2 4 3
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 98 250 141 130 90 262 132 131 93
prosentteina liikevaihdosta 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3 10,9 9,6
Poistot ja arvonalentumiset -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 88 241 131 122 82 253 123 122 84
prosentteina liikevaihdosta 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4 10,2 8,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1
Liiketulos 85 222 127 114 76 231 122 96 83
prosentteina liikevaihdosta 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3 8,0 8,6
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3
Tulos ennen veroja 76 211 110 99 70 226 115 58 80
Tuloverot -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31 -17 -20
Raportointikauden tulos 57 165 82 73 54 172 84 41 60
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14 0,06 0,10
Bruttoinvestoinnit 37 79 156 11 9 20 55 60 11
osakkeet ja yrityshankinnat 20 45 145 1 42 49
Liiketoiminnan rahavirta -42 276 150 2 2 235 189 202 -13
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 726 563 632 658 561 490 540 602 709
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648 10 575 10 331
Energy Solutions 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920 945 958
Marine Solutions 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305 6 443 6 681
Muut 573 559 540 539 533 467 464 465 457
Yhteensä 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?