X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13 -13
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä -74 28 7 376 -3 333
Maksetut osingot -256 -6 -263
Oma pääoma 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 24 2 376
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -5 12 58 -1 64
Maksetut osingot -272 -273
Oma pääoma 31.3.20178 336 61 -136 2 -39 1 921 22 2 167
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13 -13
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Oikaistu raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 8 53 1 66
Maksetut osingot -256 -257
Oma pääoma 31.3.2017 336 61 -52 -31 -45 1 812 34 2 114

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?