X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu
MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 586 1 421 1 577
Aineelliset hyödykkeet 346 393 349
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 68 76 83
Muut sijoitukset 13 14 13
Laskennalliset verosaamiset 120 147 131
Muut saamiset 109 46 132
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 242 2 096 2 285
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 168 1 184 1 051
Muut saamiset 1 941 1 723 1 933
Rahavarat 282 403 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 391 3 310 3 363
Varat yhteensä 5 632 5 406 5 648
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 809 1 744 2 016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 145 2 080 2 352
Määräysvallattomien omistajien osuus 22 34 24
Oma pääoma yhteensä 2 167 2 114 2 376
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 623 592 517
Laskennalliset verovelat 104 90 102
Muut velat 270 276 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 997 958 889
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 103 78 102
Muut velat 2 365 2 256 2 281
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 468 2 334 2 383
Velat yhteensä 3 465 3 292 3 272
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 632 5 406 5 648

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?