X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Liikevaihto 1 066 1 005 4 911
Liiketoiminnan muut tuotot 7 13 60
Kulut -960 -911 -4 312
Poistot ja arvonalentumiset -30 -33 -134
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 1 13
Liiketulos 85 76 538
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -5 -47
Tulos ennen veroja 76 70 491
Tuloverot -19 -16 -117
Raportointikauden tulos 57 54 375
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 58 53 375
Määräysvallattomat omistajat -1 1 -1
57 54 375
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,10 0,09 0,63
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?