X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Raportointikauden tulos 57 54 375
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -4 1 -73
määräysvallattomien omistajien osuus -1 -2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1 3 -1
Rahavirran suojaukset 15 9 37
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2 -2 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 7 12 -48
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 7 11 -41
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 64 66 334
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 65 65 337
Määräysvallattomat omistajat -1 1 -3
64 66 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?