X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 98 90 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10 -9 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 88 82 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -2 -1 -10
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -2 -18
Muuttokulut -3
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut -3 -7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -3 -6 -37
Liiketulos 85 76 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?