X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 4-6/2018 Oikaistu
4-6/2017
Muutos 1-6/2018 Oikaistu
1-6/2017
Muutos Oikaistu
2017
Tilauskertymä 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Tilauskanta kauden lopussa 5 904 5 089 16% 5 100
Liikevaihto 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911
Liiketulos¹ 111 114 -3% 196 189 3% 538
% liikevaihdosta 8,9 8,8 8,5 8,2 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 123 122 1% 211 204 3% 576
% liikevaihdosta 9,8 9,5 9,1 8,9 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 130 2% 232 221 5% 612
% liikevaihdosta 10,7 10,1 10,0 9,6 12,5
Tulos ennen veroja 102 99 3% 178 170 5% 491
Tulos/osake, euroa 0,13 0,12 0,22 0,21 0,63
Liiketoiminnan rahavirta 41 2 -1 3 430
Korolliset nettovelat kauden lopussa 642 299 234
Bruttoinvestoinnit 232 20 255
Nettovelkaantumisaste 0,29 0,14 0,10
¹Vuoden 2018 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 12 milj. euroa (8) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 15 milj. euroa (14).

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä puolivuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?