X
MenuSulje
Open navigation

Kestävä kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilän jäsenyyttä Euronext Vigeo index Eurozone 120:ssa jatkettiin (Eurozone-alueen 120 kehittyvintä yhtiötä).

Kesäkuussa Wärtsilä lanseerasi energiamarkkinoita koskevan visionsa, jonka mukaan tulevaisuudessa käytetään pelkästään uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan tuotannon maksimointi mahdollistaa kestävämmän ja modernimman energiajärjestelmän kehityksen tuleville sukupolville. Wärtsilä johtaa tätä muutosta energiajärjestelmäintegraattorina ja joustavan voimantuotanto- ja varastointiratkaisutarjontansa sekä elinkaaripalveluidensa kautta.

Huhtikuussa Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO julkaisi suunnitelman, jonka tavoitteena on puolittaa merenkulun kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Wärtsilä tekee merkittäviä investointeja tarjotakseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat nesteytetyn maakaasun tehokkaan käytön merenkulun polttoaineena. Tämä on ratkaisevaa kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja luo perustan muille toimille, joilla merenkulusta aiheutuvia päästöjä voidaan edelleen vähentää. Digitaalisuutta ja liitettävyyttä laajasti hyödyntävä Wärtsilän Smart Marine -visio pyrkii lisäämään kokonaisvaltaisesti resurssitehokkuutta, minimoimaan ympäristökuormituksen ja lisäämään meriliikenteen turvallisuutta ja luotettavuutta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?