X
MenuSulje
Open navigation

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Toisen neljänneksen liiketulos oli 111 milj. euroa (114), mikä vastaa 8,9% liikevaihdosta (8,8). Vertailukelpoinen liiketulos oli 123 milj. euroa (122) eli 9,8% liikevaihdosta (9,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 12 milj. euroa (8) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 134 milj. euroa (130) eli 10,7% liikevaihdosta (10,1). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 11 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi-kesäkuu 2018 liiketulos oli 196 milj. euroa (189), mikä vastaa 8,5% liikevaihdosta (8,2). Vertailukelpoinen liiketulos oli 211 milj. euroa (204) eli 9,1% liikevaihdosta (8,9). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 15 milj. euroa (14) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 232 milj. euroa (221) eli 10,0% liikevaihdosta (9,6). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 21 milj. euroa (17).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä varaus, joka oli 1 milj. euroa (27) katsauskaudella tammi-kesäkuu 2018. Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi–kesäkuu 2018 rahoituserät olivat -17 milj. euroa (-20). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-4). Tulos ennen veroja oli 178 milj. euroa (170). Verot olivat 46 milj. euroa (42), mikä vastaa 25,9%:n efektiivistä verokantaa (24,7). Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,21) ja osakekohtainen oma pääoma 3,73 euroa (3,57). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,9% (19,3) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,4% (18,3).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 4-6/2018 Oikaistu
4-6/2017
1-6/2018 Oikaistu
1-6/2017
Oikaistu
2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 130 232 221 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -9 -21 -17 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 123 122 211 204 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -12 -8 -15 -14 -37
Liiketulos 111 114 196 189 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?