X
MenuSulje
Open navigation

Tase, rahoitus ja rahavirta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 41 milj. euroa (2). Tammi-kesäkuun 2018 liiketoiminnan rahavirta oli -1 milj. euroa (3). Valmistautuminen loppuvuoden toimituksiin kasvatti nettokäyttöpääomaa. Katsauskauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 790 milj. euroa (658), kasvua oli 64 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 563 milj. euroa (525). Edellisen neljänneksen lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 582 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 245 milj. euroa (332). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 milj. euroa (640).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2018 lopussa korollisia lainoja yhteensä 893 milj. euroa (637). Joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 619 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 135 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 758 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 642 milj. euroa (299) ja nettovelkaantumisaste 0,29 (0,14).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.6.2018 31.12.2017
Rahavarat 245 379
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 765
Maksuvalmius 885 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 18 23
Yritystodistukset vähennettynä 55 -
Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 830 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 17 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.6.2018 oli 50 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 54 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?