X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskanta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 5.904 milj. euroa (5.089), kasvua oli 16%. Services-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 31% 1.622 milj. euroon (1.239). Tämä johtui rikkipesurien jälkiasennusprojektien lisääntyneestä kysynnästä sekä pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnästä, joka on jatkunut vilkkaana. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 14% 2.013 milj. euroon (1.764). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 9% 2.269 milj. euroon (2.087).

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 30.6.2018 Oikaistu
30.6.2017
Muutos Oikaistu
31.12.2017
Services 1 622 1 239 31% 1 220
Energy Solutions 2 013 1 764 14% 1 871
Marine Solutions 2 269 2 087 9% 2 009
Tilauskanta yhteensä 5 904 5 089 16% 5 100
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi 30.6.2017 päättyneen kauden luvuista 46 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 49 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?