X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskertymä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.553 milj. euroa (1.363), kasvua oli 14% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,25 (1,06).

Services-liiketoiminnan vuoden 2018 toisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 22% 785 milj. euroon (641). Wärtsilä sai neljänneksen aikana merkittävältä eurooppalaiselta konttilaivayhtiöltä 170 milj. euron tilauksen, joka kattaa hybridirikkipesurilaitteiston ja jälkiasennuksen. Wärtsilä sai myös tilauksen kunnostaa ja koeajaa suomalaisen VR-yhtymän 191:n veturin yli 200 dieselmoottoria.

Energy Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli vakaat 360 milj. euroa (361). Kysyntä oli vahvinta Aasiassa, missä Wärtsilä sai tilauksen muun muassa 113 MW:n laitetoimituksesta Bangladeshiin ja 145 MW:n laitetoimituksesta Myanmariin.

Marine Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 409 milj. euroa (361), kasvua oli 13% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ympäristöratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä, ja rikkipesureita tilattiin uusiin aluksiin huomattava määrä. Matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 20%, Wärtsilä sai useita tilauksia merkittäviltä risteily-yhtiöiltä. Tilauksia tuli aktiivisesti myös kaasunkuljetussegmentiltä, jonka osuus tilauskertymästä oli 22%. Wärtsilä saavutti merkkipaalun kun se sai sadannen Fuel Gas Supply System (LNGPac) -tilauksensa. Wärtsilä LNGPacilla on ollut tärkeä rooli nesteytetyn maakaasun vakiinnuttamisessa merenkulun polttoaineena. Perinteisten kauppalaivojen osuus tilauskertymästä oli 37%, offshore-segmentin osuus 11%, merivoimien 2% ja erikoisalusten 2%. Muiden tilausten osuus oli 6%.

Katsauskauden tammi-kesäkuu 2018 tilauskertymä kasvoi 10% 3.060 milj. euroon (2.776). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,32 (1,21). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.522 milj. euroa (1.376), kasvua oli 11%. Energy Solutions - liiketoiminnan tilauskertymä oli edellisvuoden tasoa eli 773 milj. euroa (766). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 21% 766 milj. euroon (634).

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2018 Oikaistu
4-6/2017
Muutos 1-6/2018 Oikaistu
1-6/2017
Muutos Oikaistu
2017
Services 785 641 22% 1 522 1 376 11% 2 670
Energy Solutions 360 361 0% 773 766 1% 1 685
Marine Solutions 409 361 13% 766 634 21% 1 288
Tilauskertymä yhteensä 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 toisen neljänneksen luvuista 42 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 190 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 4-6/2018 4-6/2017 Muutos 1-6/2018 1-6/2017 Muutos 2017
Öljy 279 478 -42% 678 688 -1% 1 838
Kaasu 487 505 -4% 916 1 127 -19% 1 938
Uusiutuvat 42 - 100% 42 - 100% -
Tilauskertymä yhteensä 808 984 -18% 1 636 1 815 -10% 3 775

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd:n tilauskertymä oli tammi-kesäkuussa 2018 yhteensä 113 milj. euroa (26). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?