X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 577 1 434 1 434
Valuuttakurssimuutokset 5 -24 -39
Yrityshankinnat 213 1 217
Lisäykset 14 6 25
Poistot ja arvonalentumiset -33 -29 -60
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 776 1 389 1 577
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 349 405 405
Valuuttakurssimuutokset -1 -8 -12
Yrityshankinnat 5
Lisäykset 20 13 39
Poistot ja arvonalentumiset -29 -33 -75
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -10
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 345 377 349

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?