X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
Tilauskertymä
Services 785 737 696 598 641 735 565 522 527
Energy Solutions 360 414 501 418 361 405 501 330 304
Marine Solutions 409 357 316 339 361 273 258 287 362
Yhteensä 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031 1 048
Energy Solutions 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547
Marine Solutions 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317 2 488
Yhteensä 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024 5 083
Liikevaihto
Services 582 535 710 569 594 534 636 512 542
Energy Solutions 368 267 425 324 412 239 414 177 220
Marine Solutions 296 264 305 282 284 233 509 390 433
Yhteensä 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079 1 196
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 4 3 6 3 3 1 5 2 4
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 98 250 141 130 90 262 132 131
prosentteina liikevaihdosta 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3 10,9
Poistot ja arvonalentumiset -31 -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 123 88 241 131 122 82 253 123 122
prosentteina liikevaihdosta 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4 10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -12 -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26
Liiketulos 111 85 222 127 114 76 231 122 96
prosentteina liikevaihdosta 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3 8,0
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38
Tulos ennen veroja 102 76 211 110 99 70 226 115 58
Tuloverot -28 -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31 -17
Raportointikauden tulos 75 57 165 82 73 54 172 84 41
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14 0,06
Bruttoinvestoinnit 194 37 79 156 11 9 20 55 60
osakkeet ja yrityshankinnat 177 20 45 145 1 42 49
Liiketoiminnan rahavirta 41 -42 276 150 2 2 235 189 202
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 790 726 563 632 658 561 490 540 602
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648 10 575
Energy Solutions 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920 945
Marine Solutions 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305 6 443
Muut 601 573 559 540 539 533 467 464 465
Yhteensä 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?