X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Raportointikauden tulos 132 128 75 73 375
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 1 1 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 1 1 7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 1 -46 5 -47 -73
määräysvallattomien omistajien osuus -2 -1 -2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1 -2 1 -6 -1
Rahavirran suojaukset -6 19 -20 11 37
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2 3 -1 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -5 -33 -12 -45 -48
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -5 -33 -12 -44 -41
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 127 95 63 29 334
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 128 96 63 31 337
Määräysvallattomat omistajat -1 -1 -3
127 95 63 29 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?