X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu
MEUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 776 1 389 1 577
Aineelliset hyödykkeet 345 377 349
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 72 74 83
Muut sijoitukset 16 13 13
Laskennalliset verosaamiset 120 148 131
Muut saamiset 116 102 132
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 447 2 102 2 285
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 266 1 168 1 051
Muut saamiset 1 948 1 692 1 933
Rahavarat 245 332 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 460 3 192 3 363
Varat yhteensä 5 906 5 294 5 648
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 871 1 775 2 016
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 207 2 111 2 352
Määräysvallattomien omistajien osuus 20 27 24
Oma pääoma yhteensä 2 228 2 138 2 376
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 758 547 517
Laskennalliset verovelat 114 89 102
Muut velat 292 262 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 164 897 889
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 135 90 102
Muut velat 2 380 2 169 2 281
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 515 2 259 2 383
Velat yhteensä 3 679 3 156 3 272
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 906 5 294 5 648

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?