X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Liikevaihto 2 312 2 295 1 246 1 290 4 911
Liiketoiminnan muut tuotot 16 22 9 9 60
Kulut -2 077 -2 069 -1 117 -1 158 -4 312
Poistot ja arvonalentumiset -61 -62 -31 -30 -134
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 6 4 4 3 13
Liiketulos 196 189 111 114 538
Rahoitustuotot ja -kulut -17 -20 -8 -14 -47
Tulos ennen veroja 178 170 102 99 491
Tuloverot -46 -42 -28 -26 -117
Raportointikauden tulos 132 128 75 73 375
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 133 126 75 73 375
Määräysvallattomat omistajat -1 1 -1
132 128 75 73 375
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,22 0,21 0,13 0,12 0,63
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?