X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 232 221 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -21 -17 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 211 204 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -6 -4 -10
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -3 -6 -18
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut -4 -9
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -5 -2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -15 -14 -37
Liiketulos 196 189 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?