X
MenuSulje
Open navigation

Markkinakehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti tammi-syyskuussa 2018 oli edellisvuoden vertailukauden tasolla. Merenkulun markkinoilla päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan aktiviteetti oli odotettua alemmalla tasolla kauppalaiva- ja offshoresegmenteillä, kun taas matkustajalaivojen huoltoon kohdistuva kysyntä säilyi hyvänä. Ympäristöratkaisujen jälkiasennusprojektien kysyntä jatkui lähestyvien IMO 2020 -rikkisäännösten myötä. Voimalaitoshuoltoon liittyvä kysynnän kehitys hidastui hieman tietyissä maissa.

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia teknologioita

Kiinnostus joustavaa voimantuotantoa ja varastointiratkaisuja kohtaan kasvaa, sillä aurinko- ja tuulivoimasta tulee hinnaltaan yhä kilpailukykyisempää. Sähkölaitokset pohtivat uusiutuvien energialähteiden integrointia omaan laitoskantaansa ja päivittävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmiaan tämän mukaisesti. Kehittyvillä markkinoilla valuuttavaihtelut ovat johtaneet päätöksenteon lykkääntymiseen tietyissä maissa siitä huolimatta, että joustavalle perusvoimalle on yhä tarvetta talouskasvun tukemiseksi ja sähkön puutteen lievittämiseksi.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Kesäkuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Wärtsilän markkinaosuus alle 500 MW:n markkinasegmentillä laski 17%:iin (21). Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset kasvoivat 15% 20,7 GW:iin (18,1). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Merenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja ympäristöratkaisujen kysynnän vahvistumista

Tammi-syyskuun 2018 aikana rekisteröitiin 801 uutta sopimusta uusien alusten rakentamisesta (690). Kauppalaivamarkkinoilla LNG-kaupankäynnin myönteiset näkymät vahvistivat tilausaktiviteettia kaasunkuljetusalusten segmentillä, kun taas investoinnit
kuivalasti- ja konttialuksiin laskivat, johtuen osittain maailmankaupan tariffeihin liittyvistä huolista. Offshore-teollisuuden ylikapasiteetti hidasti yhä uusiin aluksiin tehtäviä investointeja. Matkustajalaivamarkkinoilla alustilaukset pysyivät korkealla tasolla. Rikkipesurien kysyntä kasvoi edelleen lähestyvän IMO 2020 -rikkipäästösäännösten vuoksi.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 39%:n ja 32%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 14% ja Italian 4%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?