X
MenuSulje
Open navigation

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Valuutan heikentyminen tietyissä maissa saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostovoimaan. Haastavat olosuhteet kauppalaiva- ja offshore-markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat riskit. Geopoliittiset jännitteet ja kansainvälisen kaupan esteiden seuraukset sekä merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä maissa. Vallitsevan kilpailuympäristön aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Taloudellinen epävarmuus sekä maailmankaupan eskaloituneet jännitteet aiheuttavat huolta merenkulun markkinoilla. Investoinnit offshore-teollisuuteen ovat edelleen rajallisia, ja alhaisten kustannusten onshore- ja liusketuotanto lisäävät offshore-alaan kohdistuvaa kilpailua. Lisäksi energiatehokkuuden kasvava merkitys ja muiden energialähteiden korvaaminen haastaa raakaöljyn kysynnän kasvua. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja mahdolliset uudet säännökset luovat yhä epävarmuutta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi merenkulkuteollisuuden on lisättävä toimia, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut. Wärtsilä on ottanut käyttöön tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä menettelyjä, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. Näiden vaatimusten noudattamisessa on huomioitu myös kyberturvallisuus.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?