X
MenuSulje
Open navigation

Kestävä kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Elokuussa 2018 Wärtsilä otti onnistuneesti käyttöön ensimmäisen moottoreista ja varastointiratkaisuista koostuvan hybridiasennuksensa, joka mahdollistaa unkarilaisen ALTEO Groupin voimantuotantoportfolion optimoinnin. Wärtsilän energian varastointiratkaisut mahdollistavat sen, että voimayhtiöt ja kehittäjät voivat integroida ja optimoida erilaisten verkkoresurssien yhdistelmiä ja toimittaa joustavia, luotettavia ja kestäviä järjestelmäratkaisuja ensiluokkaista suorituskykyä etsiville asiakkaille.

Syyskuussa Wärtsilä lanseerasi maailmanlaajuisen Oceanic Awakening -aloitteen, jonka tavoitteena on muuttaa maailman merenkulku- ja energiateollisuus yhdeksi erittäin tehokkaaksi, ekologiseksi ja digitaalisesti kytkeytyneeksi ekosysteemiksi.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä 34DF -moottori sai Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston Tier III -sertifikaatin ratkaisulle, jossa dieselkäyttöinen moottori on yhdistetty typpioksideja vähentävään Wärtsilä NOx Reducer -järjestelmään. Wärtsilä on ensimmäinen tämän sertifikaatin saanut moottorivalmistaja. Lisäksi Wärtsilän innovatiivinen hybridivoimamoduuli, Wärtsilä HY, sai Approval in Principle -hyväksynnän ABS:ltä, joka tarjoaa johtavia kansainvälisiä luokittelu- ja teknisiä asiantuntijapalveluita merenkulku- ja offshore-teollisuudelle.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen seuraavien kestävän kehityksen osakeindeksien jäseniksi: Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good Index Series ja Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?