X
MenuSulje
Open navigation

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Syyskuussa lanseerattiin uusi standardoitu energian varastointiratkaisu. GridSolv on edistyksellinen varastointiratkaisu, jonka suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen joustavuus ja käyttöönoton nopeus. Ratkaisuarkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että hybridiratkaisuja, joissa energiavarastointi on integroitu uusiutuvaan tai termiseen energiantuotantoon.

Syyskuussa Wärtsilä vihki käyttöön modernisoidun rikkipesurien testauslaitoksen Norjan Mossissa. Mossin laitoksessa kehitetään uusia, entistä kehittyneempiä ratkaisuja pakokaasuista johtuvien ilmansaasteiden vähentämiseksi, joten sillä on keskeinen rooli Wärtsilän rikkipesurien tarjonnan kehityksessä. Laitoksen modernisointi helpottaa moottorien ja pakokaasunpuhdistuslaitteiston välisen vuorovaikutuksen analysointia ja kehitystä. Rikkipesurien pesuveden ja jätevesilietteen käsittelyratkaisuja voi myös jalostaa ja kehittää.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilän Aquarius EC -painolastivedenkäsittelyjärjestelmä sai Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksynnän. Hyväksyntä tarkoittaa, että tuote vastaa tarkkoja sääntelyä, tekniikkaa ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Hyväksyntä on myös tunnustus tuotteen suunnittelu- ja tehokkuusperiaatteiden toimivuudesta. Lisäksi Aquarius UV - painolastivedenkäsittelyjärjestelmä läpäisi kaikki testausmenettelyt, jotka vaaditaan Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksynnän saamiseksi. Hyväksyntään tarvittavia asiakirjoja viimeistellään parhaillaan, minkä jälkeen ne vaativat vielä rannikkovartioston hyväksymän riippumattoman laboratorion DNV-GL:n lausunnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?