X
MenuSulje
Open navigation

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 141 milj. euroa (127), mikä vastaa 10,6% liikevaihdosta (10,8). Vertailukelpoinen liiketulos oli 141 milj. euroa (131) eli 10,6% liikevaihdosta (11,2). Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 4 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 152 milj. euroa (141) eli 11,5% liikevaihdosta (12,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 11 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi-syyskuu 2018 liiketulos oli 337 milj. euroa (316), mikä vastaa 9,2% liikevaihdosta (9,1). Vertailukelpoinen liiketulos oli 352 milj. euroa (335) eli 9,7% liikevaihdosta (9,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 15 milj. euroa (19) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 384 milj. euroa (362) eli 10,5% liikevaihdosta (10,4). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (27).

Wärtsilän tammi-syyskuun 2018 liiketulokseen vaikutti positiivisesti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 2 miljoonan euron varauksen purkaminen. Vertailukaudella tehtiin 36 miljoonan euron varaus. Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi-syyskuu 2018 rahoituserät olivat -29 milj. euroa (-37). Nettokorot olivat -5 milj. euroa (-6). Tulos ennen veroja oli 308 milj. euroa (280). Verot olivat 75 milj. euroa (70), mikä vastaa 24,4%:n efektiivistä verokantaa (24,9). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,35) ja osakekohtainen oma pääoma 3,90 euroa (3,71). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,6% (19,1) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,5% (17,5).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 7-9/2018 Oikaistu
7-9/2017
1-9/2018 Oikaistu
1-9/2017
Oikaistu
2017
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 152 141 384 362 612
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -9 -32 -27 -36
Vertailukelpoinen liiketulos 141 131 352 335 576
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 -4 -15 -19 -37
Liiketulos 141 127 337 316 538

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?