X
MenuSulje
Open navigation

Tase, rahoitus ja rahavirta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 122 milj. euroa (150). Tammi-syyskuun 2018 liiketoiminnan rahavirta oli 121 milj. euroa (154). Valmistautuminen loppuvuoden toimituksiin kasvatti vaihto-omaisuutta, mikä vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Katsauskauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 782 milj. euroa (632), laskua oli 8 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 557 milj. euroa (495). Edellisen neljänneksen lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 563 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 221 milj. euroa (292). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 milj. euroa (640).

Wärtsilällä oli syyskuun 2018 lopussa korollisia lainoja yhteensä 874 milj. euroa (729). Joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 619 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 129 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 746 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 647 milj. euroa (432) ja nettovelkaantumisaste 0,28 (0,20).

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.9.2018 31.12.2017
Rahavarat 221 379
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 765
Maksuvalmius 861 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 17 23
Yritystodistukset vähennettynä 50 -
Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 811 1 144
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 16 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.9.2018 oli 48 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 51 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?