X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskanta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 5.918 milj. euroa (5.107), kasvua oli 16%. Services-tilauskanta kasvoi 39% 1.742 milj. euroon (1.249). Tämä johtui rikkipesurien jälkiasennusprojektien lisääntyneestä kysynnästä sekä jatkuneesta kiinnostuksesta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Huoltosopimusten osalta vain tulevan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisällytetään Services-liiketoiminnan tilauskantaan. Energy Solutions -tilauskanta laski 6% 1.725 milj. euroon (1.839). Marine Solutions -tilauskanta kasvoi 21% 2.451 milj. euroon (2.018).

Tilauskanta liiketoiminnoittain
MEUR 30.9.2018 Oikaistu
30.9.2017
Muutos Oikaistu
31.12.2017
Services 1 742 1 249 39% 1 220
Energy Solutions 1 725 1 839 -6% 1 871
Marine Solutions 2 451 2 018 21% 2 009
Tilauskanta yhteensä 5 918 5 107 16% 5 100
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi 30.9.2017 päättyneen kauden luvuista 55 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 49 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?