X
MenuSulje
Open navigation

Tilauskertymä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli vakaat 1.372 milj. euroa (1.354). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,15).

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 17% 699 milj. euroon (598). Neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti Papua-Uudessa-Guineassa sijaitsevaa voimalaa koskevan 10-vuotisen huoltosopimuksen sekä 10-vuotisen huoltoa ja käyttöä koskevan neuvonantosopimuksen Hawaiian Electric Co:n kanssa. Merenkulun markkinoilla Wärtsilä pidensi huoltosopimustaan Royal Caribbeanin kanssa vuoteen 2028 saakka. Kolmannen neljänneksen tilauskertymä sisälsi myös useita ympäristöratkaisujen jälkiasennusprojekteja.

Energy Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä laski 65% 148 milj. euroon (418). Vaikka hankkeita on hyvin vireillä, vaikuttivat tiettyjen projektien lykkääntyneet investointipäätökset neljänneksen tilausaktiviteettiin. Markkinat olivat aktiivisimmat Aasiassa ja Afrikassa, jossa Wärtsilä sai tilauksen muun muassa 38 MW:n monipolttoainelaitteiden toimittamisesta Päiväntasaajan Guineaan.

Marine Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 525 milj. euroa (339), kasvua oli 55% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilauksiin sisältyi merkittävä määrä rikkipesureita uusiin aluksiin. Tilausaktiviteetti oli erityisen vahvaa matkustalaivasegmentillä, jonka osuus kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 30%. Perinteisten kauppalaivojen osuus oli 22% ja kaasunkuljetusalusten 10%. Merivoimien osuus tilauskertymästä oli 16%, erikoisalusten 7% ja offshore-segmentin 5%. Muiden tilausten osuus oli 10%.

Katsauskauden tammi-syyskuu 2018 tilauskertymä kasvoi 7% 4.433 milj. euroon (4.130). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,22 (1,19). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 2.221 milj. euroa (1.974), kasvua oli 12%. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 22% 921 milj. euroon (1.184). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 33% 1.291 milj. euroon (972).

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2018 Oikaistu
7-9/2017
Muutos 1-9/2018 Oikaistu
1-9/2017
Muutos Oikaistu
2017
Services 699 598 17% 2 221 1 974 12% 2 670
Energy Solutions 148 418 -65% 921 1 184 -22% 1 685
Marine Solutions 525 339 55% 1 291 972 33% 1 288
Tilauskertymä yhteensä 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 kolmannen neljänneksen luvuista 48 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 190 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 7-9/2018 7-9/2017 Muutos 1-9/2018 1-9/2017 Muutos 2017
Öljy 21 757 -97% 699 1 445 -52% 1 838
Kaasu 212 284 -26% 1 127 1 411 -20% 1 938
Uusiutuvat - - - 42 - 100% -
Tilauskertymä yhteensä 232 1 041 -78% 1 868 2 856 -35% 3 775

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd:n tilauskertymä oli tammi-syyskuussa 2018 yhteensä 141 milj. euroa (56). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?