X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 577 1 434 1 434
Valuuttakurssimuutokset 8 -27 -39
Yrityshankinnat 212 168 217
Lisäykset 21 9 25
Poistot ja arvonalentumiset -50 -44 -60
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 768 1 540 1 577
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 349 405 405
Valuuttakurssimuutokset -2 -10 -12
Yrityshankinnat 5
Lisäykset 39 22 39
Poistot ja arvonalentumiset -43 -49 -75
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -5 -6 -10
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 344 362 349

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?