X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kvartaalitunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
Tilauskertymä
Services 699 785 737 696 598 641 735 565 522
Energy Solutions 148 360 414 501 418 361 405 501 330
Marine Solutions 525 409 357 316 339 361 273 258 287
Yhteensä 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 742 1 622 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031
Energy Solutions 1 725 2 013 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676
Marine Solutions 2 451 2 269 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317
Yhteensä 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024
Liikevaihto
Services 572 582 535 710 569 594 534 636 512
Energy Solutions 451 368 267 425 324 412 239 414 177
Marine Solutions 307 296 264 305 282 284 233 509 390
Yhteensä 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 4 3 6 3 3 1 5 2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 152 134 98 250 141 130 90 262 132
prosentteina liikevaihdosta 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3
Poistot ja arvonalentumiset -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 141 123 88 241 131 122 82 253 123
prosentteina liikevaihdosta 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -12 -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2
Liiketulos 141 111 85 222 127 114 76 231 122
prosentteina liikevaihdosta 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7
Tulos ennen veroja 130 102 76 211 110 99 70 226 115
Tuloverot -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31
Raportointikauden tulos 101 75 57 165 82 73 54 172 84
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14
Bruttoinvestoinnit 26 194 37 79 156 11 9 20 55
osakkeet ja yrityshankinnat 177 20 45 145 1 42
Liiketoiminnan rahavirta 122 41 -42 276 150 2 2 235 189
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 782 790 726 563 632 658 561 490 540
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 11 426 11 345 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648
Energy Solutions 1 165 1 135 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920
Marine Solutions 6 195 6 151 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305
Muut 634 601 573 559 540 539 533 467 464
Yhteensä 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337
Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?