X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Raportointikauden tulos 233 210 101 82 375
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 2 1 7
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 1 1 7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -1 -58 -3 -12 -73
määräysvallattomien omistajien osuus -1 -2 -1 -2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1 -4 -2 -1
Rahavirran suojaukset -4 38 2 19 37
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -6 -1 -4 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -8 -33 -3 -48
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -8 -32 -3 1 -41
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 225 178 98 83 334
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 226 179 99 84 337
Määräysvallattomat omistajat -1 -1 -1 -3
225 178 98 83 334

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?